Nadleśnictwo Przasnysz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 15:36, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Nadleśnictwo Przasnysz

Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Współrzędne spoza mapy: Nadleśnictwo Przasnysz : 53.046055555556/20.884277777778
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Przasnysz
Nadleśnictwo Przasnysz
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Przedmiot działalności prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony, hodowli, ścinki i wyróbki drewna
Adres ul. Zawodzie 4

06-300 Przasnysz

E-mail przasnysz@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (29) 752 30 22
Strona internetowa przasnysz@olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Przasnysz – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Powierzchnia ogólna gruntów leśnych w zasięgu Nadleśnictwa wynosi 27242,57 ha, z tego 16366,87 ha to powierzchnia wszystkich gruntów własności Skarbu Państwa, której 96,89% stanowią lasy. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Przasnysz sprawuje pan Stanisław Czarzasty. W strukturze Nadleśnictwa wyodrębniono: biuro nadleśnictwa, szkółkę leśną Karwacz oraz 12 leśnictw: Duczymin, Dzierzgowo, Grabowo, Grudusk, Jarzynny Kierz, Jednorożec, Krzywonoga Mała, Lipa, Lipowiec, Przasnysz, Przejmy, Rycice.

Położenie

Nadleśnictwo Przasnysz położone jest w północnej części województwa mazowieckiego. Swym zasięgiem obejmuje tereny powiatów: przasnyskiego, mławskiego i ciechanowskiego. Na rysunku 1 zaprezentowano obszar podlegający Nadleśnictwu Przasnysz.

Rys. 1. Obszar Nadleśnictwa Przasnysz

Przasnysz.jpeg

Źródło: przasnysz.lavinaplatform.com

Historia

Obszar administrowany obecnie przez Nadleśnictwo Przasnysz porastały przed wiekami gęste lasy nazywane Puszczą Mazuch. Do momentu rozbiorów Polski stanowiły one dobra królewskie, a ich użytkowanie miało charakter plądrowniczy. W latach 1795-1807 znalazły się pod zaborem pruskim.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 r. większość lasów obecnego Nadleśnictwa Przasnysz stanowiła tzw. "lasy rządowe". W okresie I wojny światowej lasy obecnego Nadleśnictwa Przasnysz zostały w dużym stopniu zniszczone działaniami wojennymi oraz rabunkową gospodarką prowadzoną przez Niemców. Po 1919 r. Nadleśnictwo Przasnysz podzielono na małe nadleśnictwa, stanowiące dzisiejsze obręby: Przejmy, Pruskołęka, Parciaki i Janowo. Po II wojnie światowej lasy obecnego Nadleśnictwa Przasnysz ulegały licznym reorganizacjom terytorialnym. Ostatecznie w 1975 r. o połączeniu Nadleśnictw Janowo, Przejmy, Sławki i Parciaki i utworzeniu Nadleśnictwa Przasnysz. W 1982 r. ponownie wydzielono Nadleśnictwo Parciaki.

Zasoby leśne

Cechą charakterystyczną w strukturze gruntów leśnych na terenie Nadleśnictwa Przasnysz jest duży udział własności prywatnej, który sukcesywnie się zwiększa i wynosi ok. 42%. Na terenie Nadleśnictwa występuje przewaga siedlisk borowych, w tym boru mieszanego świeżego – 57,09% i boru świeżego – 8,97%. Udział lasu mieszanego świeżego to 21,68%. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna (76%). Licznie występują także dęby (9,0%), brzozy (7,5%) i olsze (4,5%).

Obiekty edukacyjne

W działalności Nadleśnictwa Przasnysz dużo uwagi poświęca się edukacji leśno-przyrodniczej. W tym celu przygotowano bogatą ofertę, która obejmuje:

  • leśną ścieżkę edukacyjną – o długości 2 km, wzdłuż której rozmieszczono tablice informacyjne o tematyce leśno-przyrodniczej
  • izbę edukacyjną przy leśniczówce Przejmy – wyposażoną m.in. w eksponaty zwierząt i zielniki, dzięki czemu można poznać historię pracy leśników oraz podjąć próbę rozpoznania gatunków drzew i krzewów
  • leśną ścieżkę rowerową "Góry Dębowe", która posiada dwa warianty długości: 6,1 km (zielony) i 9,4 km (niebieski) i wiedzie przez urozmaicone pod względem rzeźby terenu oraz składu gatunkowego drzewostany leśnictw Stara Wieś i Lipowiec.

Bibliografia

olsztyn.lasy.gov.pl [25.02.2015]
przasnysz.lavinaplatform.com [25.02.2015]