Natura 2000 Mazurskie Bagna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Utworzono nową stronę "{{EWiM Natura2000WersjaRozszerzona infobox |nazwa obszaru = Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna |zdjecie = |podpis zdjecia = |typ obszaru ...")
 
Linia 22: Linia 22:
 
=== Ogólny opis obszaru ===
 
=== Ogólny opis obszaru ===
  
Obszar położony jest w mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W jego skład wchodzą 3 enklawy położone w stounkowo niewielkiej odległości od siebie. W północno-zachodniej części występują głównie torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. Centralną część stanowi rezerwat "Nietlickie Bagno" - z największym i najlepiej zachowanym w regionie torfowiskiem. Na południe od tego rezerwatu znajduje się rezerwat "Jeziorko koło Drozdowa" obejmujący ochroną również ekosystemy torfowiskowe.
+
Obszar położony jest w mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W jego skład wchodzą 3 enklawy położone w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie. W północno-zachodniej części występują głównie torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. Centralną część stanowi [[rezerwat "Nietlickie Bagno"]] - z największym i najlepiej zachowanym w regionie torfowiskiem. Na południe od tego rezerwatu znajduje się [[rezerwat "Jeziorko koło Drozdowa"]] obejmujący ochroną również ekosystemy torfowiskowe.
 
<br/>
 
<br/>
  
 
=== Walory przyrodnicze ===
 
=== Walory przyrodnicze ===
  
Główny walor tego obszaru stanowią bardzo dobrze zachowane torfowiska przejściowe i wysokie. Na obszarze "Mazurskich Bagien" stwierdzono 9 siedlisk przyrodniczych z Załacznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to: torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), niżowe torfowiska wysokie (kod 7110-1), niżowe i górskie świeże łaki użytkowane ekstensywnie - łąka rajgrasowa (kod 6510-1), starorzecza i drobne zbiorniki wodne (kod 3150-2), zmiennowilgotne łaki trzęślicowe (kod 6410), bór sosnowy bagienny (kod 91D0-2), borealna świerczyna bagienna (kod 91D0-5), sosnowo-brzozowy las bagienny (kod 91D0-6), grąd subkontynentalny (kod 9170).  
+
Główny walor tego obszaru stanowią bardzo dobrze zachowane torfowiska przejściowe i wysokie. Na obszarze "Mazurskich Bagien" stwierdzono 9 siedlisk przyrodniczych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to: torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), niżowe torfowiska wysokie (kod 7110-1), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - tzw. łąka rajgrasowa (kod 6510-1), starorzecza i drobne zbiorniki wodne (kod 3150-2), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (kod 6410), bór sosnowy bagienny (kod 91D0-2), borealna świerczyna bagienna (kod 91D0-5), sosnowo-brzozowy las bagienny (kod 91D0-6) oraz grąd subkontynentalny (kod 9170).  
Odnotowano tu dwa gatunki "naturowych" roślin: [[sierpowiec błyszczący]] ''Drepanocladus vernicosus'' (kod 1393) i [[lipiennik Loesela]] ''Liparis loeseli'' (kod 1903), oraz dwa gatunki owadów: [[zalotka większa]] ''Leucorrhinia pectoralis'' (kod 1042) i [[czerwończyk nieparek]] ''Lycaena dispar'' (kod 1060).  
+
Na obszarze tym odnotowano dwa gatunki "naturowych" roślin: [[sierpowiec błyszczący]] ''Drepanocladus vernicosus'' (kod 1393) i [[lipiennik Loesela]] ''Liparis loeseli'' (kod 1903), oraz dwa gatunki "naturowych" owadów: [[zalotka większa]] ''Leucorrhinia pectoralis'' (kod 1042) i [[czerwończyk nieparek]] ''Lycaena dispar'' (kod 1060).  
  
Spośród żyjących tu ssaków na uwagę zasługują licznie tu występujące: [[bóbr europejski]] ''Castor fiber'' (kod 1337) oraz [[wydra]] ''Lutra lutra'' (kod 1355). Bagno Nietlickie jest ważnym miejscem lęgowym ptaków, w tym gatunków z Zał. I DP, takich jak: [[zielonka]] ''Porzana parva'', [[żuraw]] ''Grus grus'' i [[cietrzew]] ''Tetrao tetrix''. Na stałe występuje tu ponadto liczna populacja [[łoś europejski|łosia europejskiego]] ''Alces alces''.
+
Spośród żyjących na tym obszarze ssaków na uwagę zasługują licznie tu występujące: [[bóbr europejski]] ''Castor fiber'' (kod 1337) oraz [[wydra]] ''Lutra lutra'' (kod 1355). Bagno Nietlickie jest ważnym miejscem lęgowym ptaków, w tym gatunków z Zał. I DP, takich jak: [[zielonka]] ''Porzana parva'', [[żuraw]] ''Grus grus'' i [[cietrzew]] ''Tetrao tetrix''. Na stałe występuje tu liczna populacja [[łoś europejski|łosia europejskiego]] ''Alces alces''.
 
<br/>
 
<br/>
  
 
=== Cel ochrony ===
 
=== Cel ochrony ===
  
Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego dobrze zachowanych ekosystemów torfowisk przejściowych i wysokich. Niezwykle cennym siedliskiem są również łąki trzęślicowe w Ne częsci rezerwatu "Nietlickie Bagno".
+
Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego dobrze zachowanych ekosystemów torfowisk przejściowych i wysokich. Niezwykle cennym siedliskiem są również łąki trzęślicowe w północno-wschodniej części rezerwatu "Nietlickie Bagno".
 
<br/>
 
<br/>
  
 
=== Istniejące formy ochrony ===
 
=== Istniejące formy ochrony ===
  
Rezerwaty przyrody: "Jeziorko koło Drozdowa" (9,9 ha), "Nietlickie Bagno" (1132,9 ha); Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85527,0 ha), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Bagna Nietlickie" (4080,8 ha).
+
Rezerwaty przyrody: [[Rezerwat Jeziorko koło Drozdowa|"Jeziorko koło Drozdowa"]] (9,9 ha), [[Rezerwat Nietlickie Bagno|"Nietlickie Bagno"]] (1132,9 ha); Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85527,0 ha), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Bagna Nietlickie" (4080,8 ha).
 
<br/>
 
<br/>
  

Wersja z 22:04, 16 cze 2014

Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280054
Powierzchnia 1569,32
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna - obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar „siedliskowy” zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest w mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W jego skład wchodzą 3 enklawy położone w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie. W północno-zachodniej części występują głównie torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. Centralną część stanowi rezerwat "Nietlickie Bagno" - z największym i najlepiej zachowanym w regionie torfowiskiem. Na południe od tego rezerwatu znajduje się rezerwat "Jeziorko koło Drozdowa" obejmujący ochroną również ekosystemy torfowiskowe.

Walory przyrodnicze

Główny walor tego obszaru stanowią bardzo dobrze zachowane torfowiska przejściowe i wysokie. Na obszarze "Mazurskich Bagien" stwierdzono 9 siedlisk przyrodniczych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to: torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), niżowe torfowiska wysokie (kod 7110-1), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - tzw. łąka rajgrasowa (kod 6510-1), starorzecza i drobne zbiorniki wodne (kod 3150-2), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (kod 6410), bór sosnowy bagienny (kod 91D0-2), borealna świerczyna bagienna (kod 91D0-5), sosnowo-brzozowy las bagienny (kod 91D0-6) oraz grąd subkontynentalny (kod 9170). Na obszarze tym odnotowano dwa gatunki "naturowych" roślin: sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus (kod 1393) i lipiennik Loesela Liparis loeseli (kod 1903), oraz dwa gatunki "naturowych" owadów: zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (kod 1042) i czerwończyk nieparek Lycaena dispar (kod 1060).

Spośród żyjących na tym obszarze ssaków na uwagę zasługują licznie tu występujące: bóbr europejski Castor fiber (kod 1337) oraz wydra Lutra lutra (kod 1355). Bagno Nietlickie jest ważnym miejscem lęgowym ptaków, w tym gatunków z Zał. I DP, takich jak: zielonka Porzana parva, żuraw Grus grus i cietrzew Tetrao tetrix. Na stałe występuje tu liczna populacja łosia europejskiego Alces alces.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego dobrze zachowanych ekosystemów torfowisk przejściowych i wysokich. Niezwykle cennym siedliskiem są również łąki trzęślicowe w północno-wschodniej części rezerwatu "Nietlickie Bagno".

Istniejące formy ochrony

Rezerwaty przyrody: "Jeziorko koło Drozdowa" (9,9 ha), "Nietlickie Bagno" (1132,9 ha); Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85527,0 ha), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Bagna Nietlickie" (4080,8 ha).

Bibliografia

Ciecierska Hanna, Boroń Alicja, Cichocka Maria: Jezioro Wukśniki. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim: 164-166. Wydawnictwo Mantis: Olsztyn, 2009.

Linki zewnętrzne

Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [1] 14.06.2014