Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Walory przyrodnicze)
Linia 1: Linia 1:
 
{{EWiM Natura2000WersjaRozszerzona infobox
 
{{EWiM Natura2000WersjaRozszerzona infobox
  |nazwa obszaru      = Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza
+
  |nazwa obszaru      = Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza
 
  |zdjecie            =  
 
  |zdjecie            =  
 
  |podpis zdjecia      =  
 
  |podpis zdjecia      =  
 
  |typ obszaru        = Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
 
  |typ obszaru        = Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
 
  |kod                = PLH280043
 
  |kod                = PLH280043
  |powierzchnia        = 3 ,6430
+
  |powierzchnia        = 3430,6 ha
 
  |kod mapy            = PL-WN
 
  |kod mapy            = PL-WN
 
  |stopniN            =  
 
  |stopniN            =  
Linia 13: Linia 13:
 
  |minutE              =  
 
  |minutE              =  
 
  |sekundE            =
 
  |sekundE            =
  |status obszaru      = projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej
+
  |status obszaru      = Projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej.
 
}}
 
}}
  
  
'''Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza ''' - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
+
'''Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza''' - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).
 
+
 
<br/>
 
<br/>
  
Linia 24: Linia 23:
 
=== Ogólny opis obszaru ===
 
=== Ogólny opis obszaru ===
  
Obszar położony jest na terenie gminy Lubawy w powiecie iławskim oraz gminy wiejskiej Ostróda, gm. Dąbrówno i gm. Grunwald w powiecie ostródzkim. Wyznaczony obiekt obejmuje najwartościowsze pod względem pzryrodniczym uroczyska Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z dominacją nieprzekształconych lasów liściastych, głównie z udziałem[[buk zwyczajny| buka zwyczajnego]]..Jest podzielony na dwa podobszary: Uroczysko Dylewo z rezerwatami Jezioro Francuskie i Dylewo oraz Uroczyska Wygoda i Klonowo z obszarem źródliskowym i górnym biegiem rzeki Gizela.
+
Obszar położony jest na terenie gminy Lubawy w powiecie iławskim oraz gminy wiejskiej Ostróda, gm. Dąbrówno i gm. Grunwald w powiecie ostródzkim. Wyznaczony obiekt obejmuje najwartościowsze pod względem przyrodniczym uroczyska Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z dominacją nieprzekształconych lasów liściastych, głównie z udziałem [[buk zwyczajny|buka zwyczajnego]]. Jest podzielony na dwa podobszary: Uroczysko Dylewo z rezerwatami Jezioro Francuskie i Dylewo oraz Uroczyska Wygoda i Klonowo z obszarem źródliskowym i górnym biegiem rzeki Gizela.
 
<br/>
 
<br/>
Ostoja Wzgórza Dylewskie zajmuje centralną część mezoregionu Garb Lubawski, który różni się od sąsiednich mezoregionów wysokością względną, małą jeziornością, bogata siecią rzeczek i strumyków oraz mozaikowym układem rozproszonych kompleksów leśnych. Budowa morfologiczna Wzgórz Dylewskich jest wynikiem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. Koncentracja olbrzymich zwałów materiału morenowego w wyniku akumulacji czołowej i zwarcia się spiętrzonych moren wytworzonych na bokach obu jęzorów lodowcowych, doprowadziła do powstania kompleksu wzgórz, z najwyższym wzniesieniem Góra Dylewska (312,2 m n.p.m.). teren charakteryzuje również duża liczba głębokich rynien i wąwozów, z bogatą siecią rzeczek, strumieni i lokalnych cieków wodnych . Rozpoczynają tu bieg lewobrzeżne dopływy Drwęcy: Grabiczek ze strumykiem Dylewka, Pobórzanka ze Smykówką, Gizela, Sandela z Elszką oraz rzeka Wel z dopływami.W obrebie ostoi zachowało się niewielkie Jezioro Francuskie i kilkanaście małych oczek wytopiskowych lub zagłębień porośniętych roślinnością torfowiskową.
+
Ostoja Wzgórza Dylewskie zajmuje centralną część mezoregionu Garb Lubawski, który różni się od sąsiednich mezoregionów wysokością względną, małą jeziornością, bogatą siecią rzeczek i strumyków oraz mozaikowym układem rozproszonych kompleksów leśnych. Budowa morfologiczna Wzgórz Dylewskich jest wynikiem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. Koncentracja olbrzymich zwałów materiału morenowego - w wyniku akumulacji czołowej i zwarcia się spiętrzonych moren wytworzonych na bokach obu jęzorów lodowcowych - doprowadziła do powstania kompleksu wzgórz z najwyższym wzniesieniem Góra Dylewska (312,2 m n.p.m.). Teren ten charakteryzuje również duża liczba głębokich rynien i wąwozów, z bogatą siecią rzeczek, strumieni i lokalnych cieków wodnych. Rozpoczynają tu bieg lewobrzeżne dopływy Drwęcy: Grabiczek ze strumykiem Dylewka, Pobórzanka ze Smykówką, Gizela, Sandela z Elszką oraz rzeka Wel z dopływami. W obrębie ostoi zachowało się niewielkie Jezioro Francuskie i kilkanaście małych oczek wytopiskowych lub zagłębień porośniętych roślinnością torfowiskową.
 
<br/>
 
<br/>
  
 
=== Walory przyrodnicze ===
 
=== Walory przyrodnicze ===
 
+
Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących około 50 proc. powierzchni obszaru oraz 6 gatunków zwierząt z  Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Siedliskami przewodnimi są: żyzna buczyna niżowa (kod 9130-1) i grąd subatlantycki ''Stellario-Carpinetum'' (kod 9160-1); kwaśna buczyna niżowa (kod 9119-1); reliktowy grąd zboczowy (kod 9170-1); łęg jesionowo-olszowy (kod 91E0-3); łęg wiązowo-jesionowy śledziennicowy (kod 91F0-2); źródliskowe lasy olszowe (kod 91E0-4); nadrzeczna olszyna górska (kod 91E0-6); brzezina bagienna (91D0-1); Jezioro Francuskie (kod 3160), torfowisko przejściowe (kod 7140-1).
Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej zajmujących około 50%powierzchni obszaru oraz 6 gatunków zwierząt z  Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Siedliskami przewodnimi są: żyzna buczyna niżowa (kod 9130-1) i grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum (kod 9160-1); kwaśna buczyna niżowa (kod 9119-1); reliktowy grąd zboczowy (kod 9170-1); łęg jesionowo- olszowy (kod 91E0-3); łęg wiązowo- jesionowy śledziennicowy (kod 91F0-2); źródliskowe lasy olszowe (kod 91E0-4); nadrzeczna olszyna górska (kod 91E0-6); brzezina bagienna (91D0-1); Jezioro Farncuskie (kod 3160), torfowisko przejściowe (kod 7140-1).
+
 
<br/>
 
<br/>
Wśród rzadkich gatunków roślin występujących na terenie ostoi obecne są:[[podkolan zielonawy]], przetacznik górski i czosnek niedźwiedzi.
+
Wśród rzadkich gatunków roślin występujących na terenie ostoi obecne są: [[podkolan zielonawy]], przetacznik górski i czosnek niedźwiedzi.
 
<br/>
 
<br/>
  
Na głazach oraz pniach starych buków, w jarach and Gizelą oraz w okolicy Jeziora Francuskiego stwierdzono jedyne stanowisko w województwie [[widłoząb zielony| widłozębu zielonego]].
+
Na głazach oraz pniach starych buków, w jarach nad Gizelą oraz w okolicy Jeziora Francuskiego stwierdzono jedyne stanowisko w województwie [[widłoząb zielony|widłozębu zielonego]].
 +
<br/>
 +
Na terenie ostoi występuje populacja [[mopek|mopka]], a także płazów: [[kumak nizinny|kumaka nizinnego]] i [[traszka grzebieniasta|traszki grzebieniastej]]. Z ryb występują: minóg rzeczny, koza i głowacz białopłetwy.
 
<br/>
 
<br/>
Na terenie ostoi występuje populacja[[mopek | mopka]] a także płazy:[[kumak nizinny ]] i [[traszka grzebieniasta]]. Z ryb  występują: minóg rzeczny, koza i głowacz białopletwy.
 
  
 
=== Cel ochrony ===
 
=== Cel ochrony ===
 
 
Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych ostoi, o których decydują:
 
Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych ostoi, o których decydują:
- wysoki udział i dobry stan zachowania żyznej buczyny niżowej i wielogatunkowych lasów grądowych, w tym rzadko spotykanego reliktowego grądu zboczowego Violo mirabilis-Aceretumplatanoides;  
+
- wysoki udział i dobry stan zachowania żyznej buczyny niżowej i wielogatunkowych lasów grądowych, w tym rzadko spotykanego reliktowego grądu zboczowego ''Violo mirabilis-Aceretumplatanoides'';  
 
<br/>
 
<br/>
 
-wzniesienie Wzgórz Dylewskich, wyróżniające się na tle krajobrazu;
 
-wzniesienie Wzgórz Dylewskich, wyróżniające się na tle krajobrazu;
 
<br/>
 
<br/>
- źródliskowy obszar rzeki Gizeli z kompleksem źródliskowych lasów olszowych oraz występowaniem 3gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
+
- źródliskowy obszar rzeki Gizeli z kompleksem źródliskowych lasów olszowych oraz występowaniem 3 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
 
<br/>
 
<br/>
  
 
=== Istniejące formy ochrony ===
 
=== Istniejące formy ochrony ===
 
+
Rezerwaty przyrody: [[Rezerwat Jezioro Francuskie]] (14,8 ha), [[Rezerwat Dylewo]]; [[Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich]] (7151,2 ha); [[Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich ]] (14 483,2 ha).
Rezerwaty przyrody:[[Rezerwat Jezioro Francuskie]] (14,8 ha), [[rezerwat Dylewo]]; [[Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich]] (7151,2 ha); [[Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich ]](14 483,2 ha).
+
 
+
 
<br/>
 
<br/>
 
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 +
Hołdyński Cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kleinschmidt L., Komosiński K., Duriasz J., Dynowski P.: ''Ostoja Dylewskie Wzgórza''. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), ''Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim'', Olsztyn, Wydawnictwo Mantis, 2009, s. 122-124.
 +
<br/>
  
Hołdyński cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kleinschmidt L., Komosiński K., Duriasz J., Dynowski P.: '' Ostoja Dylewskie Wzgórza''. W: Hołdyński Czesław,  Krupa Małgorzata (red.), ''Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim'': 122-124. Wydawnictwo Mantis: Olsztyn, 2009.
+
== Zobacz też ==
 +
[http://olsztyn.rdos.gov.pl/o-sieci]
 
<br/>
 
<br/>
 
+
[http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=557]
== Linki zewnętrzne ==
+
 
+
Lista Obszarów o  Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=488:specjalne-obszary-ochrony-siedlisk-soos-natura-2000-w-wojewodztwie-warmisko-mazurskim-listopad-2009&catid=52:natura-2000&Itemid=79] 14.06.2014
+
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Kategoria: Przyroda]] [[Kategoria: Natura 2000]] [[Kategoria: Ochrona przyrody]] [[Kategoria: gmina Lubawa; gmina wiejska Ostróda, gmina Dąbrówno, gmina Grunwald]]
+
[[Kategoria: Przyroda]] [[Kategoria: Natura 2000]] [[Kategoria: Ochrona przyrody]] [[Kategoria: gmina Lubawa]] [[Kategoria: gmina wiejska Ostróda]] [[Kategoria: gmina Dąbrówno]] [[Kategoria: gmina Grunwald]]

Wersja z 18:15, 25 lis 2014

Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280043
Powierzchnia 3430,6 ha
Status obszaru Projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Współrzędne spoza mapy: Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza : 0/0
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Współrzędne spoza mapy: Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza : 0/0
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).


Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest na terenie gminy Lubawy w powiecie iławskim oraz gminy wiejskiej Ostróda, gm. Dąbrówno i gm. Grunwald w powiecie ostródzkim. Wyznaczony obiekt obejmuje najwartościowsze pod względem przyrodniczym uroczyska Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z dominacją nieprzekształconych lasów liściastych, głównie z udziałem buka zwyczajnego. Jest podzielony na dwa podobszary: Uroczysko Dylewo z rezerwatami Jezioro Francuskie i Dylewo oraz Uroczyska Wygoda i Klonowo z obszarem źródliskowym i górnym biegiem rzeki Gizela.
Ostoja Wzgórza Dylewskie zajmuje centralną część mezoregionu Garb Lubawski, który różni się od sąsiednich mezoregionów wysokością względną, małą jeziornością, bogatą siecią rzeczek i strumyków oraz mozaikowym układem rozproszonych kompleksów leśnych. Budowa morfologiczna Wzgórz Dylewskich jest wynikiem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. Koncentracja olbrzymich zwałów materiału morenowego - w wyniku akumulacji czołowej i zwarcia się spiętrzonych moren wytworzonych na bokach obu jęzorów lodowcowych - doprowadziła do powstania kompleksu wzgórz z najwyższym wzniesieniem Góra Dylewska (312,2 m n.p.m.). Teren ten charakteryzuje również duża liczba głębokich rynien i wąwozów, z bogatą siecią rzeczek, strumieni i lokalnych cieków wodnych. Rozpoczynają tu bieg lewobrzeżne dopływy Drwęcy: Grabiczek ze strumykiem Dylewka, Pobórzanka ze Smykówką, Gizela, Sandela z Elszką oraz rzeka Wel z dopływami. W obrębie ostoi zachowało się niewielkie Jezioro Francuskie i kilkanaście małych oczek wytopiskowych lub zagłębień porośniętych roślinnością torfowiskową.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących około 50 proc. powierzchni obszaru oraz 6 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Siedliskami przewodnimi są: żyzna buczyna niżowa (kod 9130-1) i grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum (kod 9160-1); kwaśna buczyna niżowa (kod 9119-1); reliktowy grąd zboczowy (kod 9170-1); łęg jesionowo-olszowy (kod 91E0-3); łęg wiązowo-jesionowy śledziennicowy (kod 91F0-2); źródliskowe lasy olszowe (kod 91E0-4); nadrzeczna olszyna górska (kod 91E0-6); brzezina bagienna (91D0-1); Jezioro Francuskie (kod 3160), torfowisko przejściowe (kod 7140-1).
Wśród rzadkich gatunków roślin występujących na terenie ostoi obecne są: podkolan zielonawy, przetacznik górski i czosnek niedźwiedzi.

Na głazach oraz pniach starych buków, w jarach nad Gizelą oraz w okolicy Jeziora Francuskiego stwierdzono jedyne stanowisko w województwie widłozębu zielonego.
Na terenie ostoi występuje populacja mopka, a także płazów: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Z ryb występują: minóg rzeczny, koza i głowacz białopłetwy.

Cel ochrony

Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych ostoi, o których decydują: - wysoki udział i dobry stan zachowania żyznej buczyny niżowej i wielogatunkowych lasów grądowych, w tym rzadko spotykanego reliktowego grądu zboczowego Violo mirabilis-Aceretumplatanoides;
-wzniesienie Wzgórz Dylewskich, wyróżniające się na tle krajobrazu;
- źródliskowy obszar rzeki Gizeli z kompleksem źródliskowych lasów olszowych oraz występowaniem 3 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Istniejące formy ochrony

Rezerwaty przyrody: Rezerwat Jezioro Francuskie (14,8 ha), Rezerwat Dylewo; Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich (7151,2 ha); Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich (14 483,2 ha).

Bibliografia

Hołdyński Cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kleinschmidt L., Komosiński K., Duriasz J., Dynowski P.: Ostoja Dylewskie Wzgórza. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, Wydawnictwo Mantis, 2009, s. 122-124.

Zobacz też

[1]
[2]