Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja zweryfikowana]
(Walory przyrodnicze)
 
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{EWiM Natura2000WersjaRozszerzona infobox
 
{{EWiM Natura2000WersjaRozszerzona infobox
  |nazwa obszaru      = Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza
+
  |nazwa obszaru      = Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza
  |zdjecie            =  
+
  |zdjecie            = dylu.jpg
  |podpis zdjecia      =  
+
  |podpis zdjecia      = Wzgórza Dylewskie. Źródło: [http://www.powiat.ostroda.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=92 powiat.ostroda.pl]
 
  |typ obszaru        = Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
 
  |typ obszaru        = Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
 
  |kod                = PLH280043
 
  |kod                = PLH280043
  |powierzchnia        = 3 ,6430
+
  |powierzchnia        = 3430,6 ha
 
  |kod mapy            = PL-WN
 
  |kod mapy            = PL-WN
  |stopniN            =  
+
  |stopniN            = 53
  |minutN              =  
+
  |minutN              = 33
 
  |sekundN            =  
 
  |sekundN            =  
  |stopniE            =  
+
  |stopniE            = 19
  |minutE              =  
+
  |minutE              = 57
 
  |sekundE            =
 
  |sekundE            =
  |status obszaru      = projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej
+
  |status obszaru      = Projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej.
 
}}
 
}}
 
+
'''Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza''' - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).
 
+
<br/><br/>
'''Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza ''' - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
+
[[Plik: dicr.jpg|thumb|right|290px|'''Widłoząb zielony (''Dicranum viride'')'''.<br>Fot. BerndH. Źródło: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicranum_viride_230111b.JPG Commons Wikimedia]]]
 
+
[[Plik: gordyl.jpg|thumb|right|290px|'''Góra Dylewska'''.<br>Źródło: [http://wikimapia.org/4719215/pl/Dylewska-G%C3%B3ra-312-m-npm#/photo/3278386 www.wikimapia.org]]]
<br/>
+
 
+
 
+
 
=== Ogólny opis obszaru ===
 
=== Ogólny opis obszaru ===
 +
Obszar położony jest na terenie [[Lubawa (gmina wiejska)|gminy Lubawy]] w [[powiat iławski|powiecie iławskim]] oraz [[Ostróda (gmina wiejska)|gmin Ostróda]], [[Dąbrówno (gmina wiejska)|Dąbrówno]] i [[Grunwald (gmina wiejska)|Grunwald]] w [[Powiat ostródzki|powiecie ostródzkim]]. Wyznaczony obiekt obejmuje najwartościowsze pod względem przyrodniczym uroczyska [[Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich| Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich]] z dominacją nieprzekształconych lasów liściastych, głównie z udziałem [[buk zwyczajny|buka zwyczajnego]]. Jest podzielony na dwa podobszary: [[Uroczysko Dylewo]] z rezerwatami [[Rezerwat Jezioro Francuskie|Jezioro Francuskie]] i [[rezerwat Dylewo|Dylewo]] oraz uroczyska [[Uroczysko Wygoda|Wygoda]] i [[Uroczysko Klonowo|Klonowo]] z obszarem źródliskowym i górnym biegiem rzeki [[Rzeka Gizela|Gizela]].
  
Obszar położony jest na terenie gminy Lubawy w powiecie iławskim oraz gminy wiejskiej Ostróda, gm. Dąbrówno i gm. Grunwald w powiecie ostródzkim. Wyznaczony obiekt obejmuje najwartościowsze pod względem pzryrodniczym uroczyska Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z dominacją nieprzekształconych lasów liściastych, głównie z udziałem[[buk zwyczajny| buka zwyczajnego]]..Jest podzielony na dwa podobszary: Uroczysko Dylewo z rezerwatami Jezioro Francuskie i Dylewo oraz Uroczyska Wygoda i Klonowo z obszarem źródliskowym i górnym biegiem rzeki Gizela.
+
Ostoja zajmuje centralną część mezoregionu [[Garb Lubawski]], który różni się od sąsiednich mezoregionów wysokością względną, małą jeziornością, bogatą siecią rzeczek i strumyków oraz mozaikowym układem rozproszonych kompleksów leśnych. Budowa morfologiczna Wzgórz Dylewskich jest wynikiem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. Koncentracja olbrzymich zwałów materiału morenowego - w wyniku akumulacji czołowej i zwarcia się spiętrzonych moren wytworzonych na bokach obu jęzorów lodowcowych - doprowadziła do powstania kompleksu wzgórz z najwyższym wzniesieniem Góra Dylewska (312,2 m n.p.m.). Teren ten charakteryzuje również duża liczba głębokich rynien i wąwozów z bogatą siecią rzeczek, strumieni i lokalnych cieków wodnych. Rozpoczynają tu bieg lewobrzeżne dopływy Drwęcy: [[rzeka Grabiczek|Grabiczek]] ze strumykiem Dylewka, Pobórzanka ze Smykówką, Gizela, Sandela z Elszką oraz [[rzeka Wel]] z dopływami. W obrębie ostoi zachowało się niewielkie Jezioro Francuskie i kilkanaście małych oczek wytopiskowych lub zagłębień porośniętych roślinnością torfowiskową.
<br/>
+
Ostoja Wzgórza Dylewskie zajmuje centralną część mezoregionu Garb Lubawski, który różni się od sąsiednich mezoregionów wysokością względną, małą jeziornością, bogata siecią rzeczek i strumyków oraz mozaikowym układem rozproszonych kompleksów leśnych. Budowa morfologiczna Wzgórz Dylewskich jest wynikiem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. Koncentracja olbrzymich zwałów materiału morenowego w wyniku akumulacji czołowej i zwarcia się spiętrzonych moren wytworzonych na bokach obu jęzorów lodowcowych, doprowadziła do powstania kompleksu wzgórz, z najwyższym wzniesieniem Góra Dylewska (312,2 m n.p.m.). teren charakteryzuje również duża liczba głębokich rynien i wąwozów, z bogatą siecią rzeczek, strumieni i lokalnych cieków wodnych . Rozpoczynają tu bieg lewobrzeżne dopływy Drwęcy: Grabiczek ze strumykiem Dylewka, Pobórzanka ze Smykówką, Gizela, Sandela z Elszką oraz rzeka Wel z dopływami.W obrebie ostoi zachowało się niewielkie Jezioro Francuskie i kilkanaście małych oczek wytopiskowych lub zagłębień porośniętych roślinnością torfowiskową.
+
<br/>
+
  
 
=== Walory przyrodnicze ===
 
=== Walory przyrodnicze ===
 +
Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących około 50 proc. powierzchni obszaru oraz 6 gatunków zwierząt z  Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Siedliskami przewodnimi są: żyzna buczyna niżowa (kod 9130-1) i grąd subatlantycki ''Stellario-Carpinetum'' (kod 9160-1); kwaśna buczyna niżowa (kod 9119-1); reliktowy grąd zboczowy (kod 9170-1); łęg jesionowo-olszowy (kod 91E0-3); łęg wiązowo-jesionowy śledziennicowy (kod 91F0-2); źródliskowe lasy olszowe (kod 91E0-4); nadrzeczna olszyna górska (kod 91E0-6); brzezina bagienna (91D0-1); Jezioro Francuskie (kod 3160), torfowisko przejściowe (kod 7140-1).
  
Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej zajmujących około 50%powierzchni obszaru oraz 6 gatunków zwierząt z  Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Siedliskami przewodnimi są: żyzna buczyna niżowa (kod 9130-1) i grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum (kod 9160-1); kwaśna buczyna niżowa (kod 9119-1); reliktowy grąd zboczowy (kod 9170-1); łęg jesionowo- olszowy (kod 91E0-3); łęg wiązowo- jesionowy śledziennicowy (kod 91F0-2); źródliskowe lasy olszowe (kod 91E0-4); nadrzeczna olszyna górska (kod 91E0-6); brzezina bagienna (91D0-1); Jezioro Farncuskie (kod 3160), torfowisko przejściowe (kod 7140-1).
+
Wśród rzadkich gatunków roślin występujących na terenie ostoi obecne są: [[podkolan zielonawy]], przetacznik górski i czosnek niedźwiedzi.
<br/>
+
Wśród rzadkich gatunków roślin występujących na terenie ostoi obecne są:[[podkolan zielonawy]], przetacznik górski i czosnek niedźwiedzi.
+
<br/>
+
  
Na głazach oraz pniach starych buków, w jarach and Gizelą oraz w okolicy Jeziora Francuskiego stwierdzono jedyne stanowisko w województwie [[widłoząb zielony| widłozębu zielonego]].
+
Na głazach oraz pniach starych buków, w jarach nad Gizelą oraz w okolicy Jeziora Francuskiego stwierdzono jedyne stanowisko w województwie [[widłoząb zielony|widłozębu zielonego]].
<br/>
+
 
Na terenie ostoi występuje populację[[mopek | mopka]], [[kumak nizinny | kumaka nizinnego]] i [[traszka grzebieniasta| traszki grzebieniastą]]. Z ryb występują: minóg rzeczny, koza i głowacz białopletwy.
+
Na terenie ostoi występuje populacja [[mopek|mopka]], a także płazów: [[kumak nizinny|kumaka nizinnego]] i [[traszka grzebieniasta|traszki grzebieniastej]]. Z ryb występują: [[minóg rzeczny]], [[koza (ryba)|koza]] i [[głowacz białopłetwy]].
  
 
=== Cel ochrony ===
 
=== Cel ochrony ===
 
 
Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych ostoi, o których decydują:
 
Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych ostoi, o których decydują:
- wysoki udział i dobry stan zachowania żyznej buczyny niżowej i wielogatunkowych lasów grądowych, w tym rzadko spotykanego reliktowego grądu zboczowego Violo mirabilis-Aceretumplatanoides;
+
*wysoki udział i dobry stan zachowania żyznej buczyny niżowej i wielogatunkowych lasów grądowych, w tym rzadko spotykanego reliktowego grądu zboczowego ''Violo mirabilis-Aceretumplatanoides''
<br/>
+
*wzniesienie Wzgórz Dylewskich, wyróżniające się na tle krajobrazu;
-wzniesienie Wzgórz Dylewskich, wyróżniające się na tle krajobrazu;
+
*źródliskowy obszar rzeki Gizeli z kompleksem źródliskowych lasów olszowych oraz występowaniem 3 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej
<br/>
+
- źródliskowy obszar rzeki Gizeli z kompleksem źródliskowych lasów olszowych oraz występowaniem 3gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
+
<br/>
+
 
+
 
=== Istniejące formy ochrony ===
 
=== Istniejące formy ochrony ===
 
+
Rezerwaty przyrody: [[Rezerwat Jezioro Francuskie]] (14,8 ha), [[Rezerwat Dylewo]]; [[Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich]] (7151,2 ha); [[Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich ]] (14 483,2 ha).
Rezerwaty przyrody:[[Rezerwat Jezioro Francuskie]] (14,8 ha), [[rezerwat Dylewo]]; [[Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich]] (7151,2 ha); [[Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich ]](14 483,2 ha).
+
== Zobacz też ==
 
+
[http://olsztyn.rdos.gov.pl/o-sieci Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska] [20.02.2015]<br/>
<br/>
+
[http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=557 obszary.natura2000.org.pl] [20.02.2015]<br/>
 
+
 
+
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 +
Hołdyński Cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kleinschmidt L., Komosiński K., Duriasz J., Dynowski P.: ''Ostoja Dylewskie Wzgórza''. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), ''Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim'', Olsztyn, Wydawnictwo Mantis, 2009, s. 122-124.
  
Hołdyński cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kleinschmidt L., Komosiński K., Duriasz J., Dynowski P.: '' Ostoja Dylewskie Wzgórza''. W: Hołdyński Czesław,  Krupa Małgorzata (red.), ''Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim'': 122-124. Wydawnictwo Mantis: Olsztyn, 2009.
+
[[Kategoria: Przyroda]] [[Kategoria:Natura 2000]] [[Kategoria:Ochrona przyrody]] [[Kategoria: Ochrona przyrody]] [[Kategoria: Lubawa (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Ostróda (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Dąbrówno (gmina wiejska)]] [[Kategoria: Grunwald (gmina wiejska)]]
<br/>
+
 
+
== Linki zewnętrzne ==
+
 
+
Lista Obszarów o  Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=488:specjalne-obszary-ochrony-siedlisk-soos-natura-2000-w-wojewodztwie-warmisko-mazurskim-listopad-2009&catid=52:natura-2000&Itemid=79] 14.06.2014
+
<br/>
+
 
+
[[Kategoria: Przyroda]] [[Kategoria: Natura 2000]] [[Kategoria: Ochrona przyrody]] [[Kategoria: gmina Lubawa; gmina wiejska Ostróda, gmina Dąbrówno, gmina Grunwald]]
+

Aktualna wersja na dzień 12:50, 20 mar 2015

Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza

Wzgórza Dylewskie. Źródło: powiat.ostroda.plWzgórza Dylewskie. Źródło: powiat.ostroda.pl
Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280043
Powierzchnia 3430,6 ha
Status obszaru Projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza
Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza
Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Ostoja Dylewskie Wzgórza - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).

Widłoząb zielony (Dicranum viride).
Fot. BerndH. Źródło: Commons Wikimedia
Góra Dylewska.
Źródło: www.wikimapia.org

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest na terenie gminy Lubawy w powiecie iławskim oraz gmin Ostróda, Dąbrówno i Grunwald w powiecie ostródzkim. Wyznaczony obiekt obejmuje najwartościowsze pod względem przyrodniczym uroczyska Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z dominacją nieprzekształconych lasów liściastych, głównie z udziałem buka zwyczajnego. Jest podzielony na dwa podobszary: Uroczysko Dylewo z rezerwatami Jezioro Francuskie i Dylewo oraz uroczyska Wygoda i Klonowo z obszarem źródliskowym i górnym biegiem rzeki Gizela.

Ostoja zajmuje centralną część mezoregionu Garb Lubawski, który różni się od sąsiednich mezoregionów wysokością względną, małą jeziornością, bogatą siecią rzeczek i strumyków oraz mozaikowym układem rozproszonych kompleksów leśnych. Budowa morfologiczna Wzgórz Dylewskich jest wynikiem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. Koncentracja olbrzymich zwałów materiału morenowego - w wyniku akumulacji czołowej i zwarcia się spiętrzonych moren wytworzonych na bokach obu jęzorów lodowcowych - doprowadziła do powstania kompleksu wzgórz z najwyższym wzniesieniem Góra Dylewska (312,2 m n.p.m.). Teren ten charakteryzuje również duża liczba głębokich rynien i wąwozów z bogatą siecią rzeczek, strumieni i lokalnych cieków wodnych. Rozpoczynają tu bieg lewobrzeżne dopływy Drwęcy: Grabiczek ze strumykiem Dylewka, Pobórzanka ze Smykówką, Gizela, Sandela z Elszką oraz rzeka Wel z dopływami. W obrębie ostoi zachowało się niewielkie Jezioro Francuskie i kilkanaście małych oczek wytopiskowych lub zagłębień porośniętych roślinnością torfowiskową.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 11 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących około 50 proc. powierzchni obszaru oraz 6 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Siedliskami przewodnimi są: żyzna buczyna niżowa (kod 9130-1) i grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum (kod 9160-1); kwaśna buczyna niżowa (kod 9119-1); reliktowy grąd zboczowy (kod 9170-1); łęg jesionowo-olszowy (kod 91E0-3); łęg wiązowo-jesionowy śledziennicowy (kod 91F0-2); źródliskowe lasy olszowe (kod 91E0-4); nadrzeczna olszyna górska (kod 91E0-6); brzezina bagienna (91D0-1); Jezioro Francuskie (kod 3160), torfowisko przejściowe (kod 7140-1).

Wśród rzadkich gatunków roślin występujących na terenie ostoi obecne są: podkolan zielonawy, przetacznik górski i czosnek niedźwiedzi.

Na głazach oraz pniach starych buków, w jarach nad Gizelą oraz w okolicy Jeziora Francuskiego stwierdzono jedyne stanowisko w województwie widłozębu zielonego.

Na terenie ostoi występuje populacja mopka, a także płazów: kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Z ryb występują: minóg rzeczny, koza i głowacz białopłetwy.

Cel ochrony

Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych ostoi, o których decydują:

  • wysoki udział i dobry stan zachowania żyznej buczyny niżowej i wielogatunkowych lasów grądowych, w tym rzadko spotykanego reliktowego grądu zboczowego Violo mirabilis-Aceretumplatanoides
  • wzniesienie Wzgórz Dylewskich, wyróżniające się na tle krajobrazu;
  • źródliskowy obszar rzeki Gizeli z kompleksem źródliskowych lasów olszowych oraz występowaniem 3 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej

Istniejące formy ochrony

Rezerwaty przyrody: Rezerwat Jezioro Francuskie (14,8 ha), Rezerwat Dylewo; Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich (7151,2 ha); Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich (14 483,2 ha).

Zobacz też

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [20.02.2015]
obszary.natura2000.org.pl [20.02.2015]

Bibliografia

Hołdyński Cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kleinschmidt L., Komosiński K., Duriasz J., Dynowski P.: Ostoja Dylewskie Wzgórza. W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, Wydawnictwo Mantis, 2009, s. 122-124.