Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 15:27, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida"

… logo.jpeg
Logo Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida"
Przedmiot działalności: kompleksowe usługi informacyjne; kompleksowe usługi doradcze; udzielanie wsparcia finansowego w postaci pożyczki, poręczenia.
Adres: ul. Rzemieślnicza 3

13-100 Nidzica

E-mail: nida@nida.pl
Telefon: 896253651
Strona internetowa: [www.nida.pl nida.pl]

Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida"instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 r. (rejestracja w Sądzie Rejonowym w Warszawie w dniu 08.04.1994 r. pod nr 4148). Jest organizacją pozarządową niezwiązaną z żadną partią polityczną, działającą na zasadzie non for profit. Terenem bezpośredniej działalności jest powiat nidzicki oraz region Warmii i Mazur.

Nidzicka Fundacja Rozwoju "Nida" posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością nr 284/SZJ/2006 według normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług informacyjnych oraz finansowych – udzielanie poręczeń[1].

Cele

Celem działania Fundacji jest:

 • inicjowanie i popieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w regionie Nidzicy ukierunkowanych na:
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • wprowadzenie menadżerskiego modelu zarządzania
  • osiąganie dużej efektywności i rentowności przedsięwzięć
  • realizację produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii
  • nowej produkcji materiałowo- i energooszczędnej
  • ochronę środowiska naturalnego
 • inspirowanie związków pomiędzy podmiotami gospodarczymi regionu Nidzicy a innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi
 • wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego
 • upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie środków finansowych na ich realizację
 • świadczenie pomocy doradczej i finansowej na rzecz tworzonych podmiotów gospodarczych
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego i gospodarczego działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
 • organizowanie, finansowanie i wspomaganie procesów restrukturyzacji regionu i opracowywanie programów naprawczych podmiotów gospodarczych
 • koordynowanie opracowań i wdrożeń programów restrukturyzacji regionu oraz w ich realizacji,
 • współdziałanie z władzami miasta Nidzica oraz terenowymi organami administracji rządowej właściwymi w sprawach zatrudnienia i bezrobocia w analizowaniu sytuacji na rynku pracy w regionie Nidzicy
 • organizacyjne i finansowe wspieranie przedsiębiorstw wykorzystujących w produkcji technologie ekologiczne
 • rozdzielanie funduszy na cele edukacyjne, kulturalne, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego
 • organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych
 • wydawanie książek i biuletynów związanych z działalnością Fundacji[2].

Struktura organizacji

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji:

 • Przewodniczący: Edward Zakrzewski,
 • Członkowie: Tadeusz Miecznikowski, Henryk Żebrowski, Halina Lubak, Stefan Burek, Bogdan Kalinowski, Tadeusz Wronka, Wiesław Moszczyński, Krzysztof Margol, Andrzej Osowski, Zenobia Cupała, Andrzej Zawieska, Cezary Kondratowicz, Paweł Marczak, Bożena Cebulska, Barbara Płoska, Jacek Protas, Barbara Zabiełło, Marek Kierzkowski, Magdalena Łączkowska, Tomasz Schimanek, Paweł Młyński

Zarząd:

Dane kontaktowe

ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica
e-mail: nida@nida.pl
tel.: 896253651
fax: 8962536518

Przypisy

 1. nida.pl
 2. Statut Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida"

Bibliografia

nida.pl [04.07.2014]
Statut Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida".