Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny im. Kaprów Polskich w Suchaczu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny im. Kaprów Polskich w Suchaczu

Data założenia: 1804 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Suchacz, ul. Zakopiańska 3, 82-340 Tolkmicko
Patron: Kaprowie Polscy


Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny im. Kaprów Polskich w Suchaczu – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałem przedszkolnym. Obecnie funkcję dyrektora pełni Janina Piotrowska.

Historia

Pierwsza szkoła w Suchaczu powstała w 1804 r., a jej pierwszym nauczycielem był krawiec Walentyn Blitschau, który nauczał 17 dzieci w swoim domu. Po 1835 r. opiekę nad szkołą przejęło państwo. Następnie w 1838 r. gmina zakupiła dom z muru pruskiego (nr 37), w którym zorganizowała szkołę. Z kolei w 1878 r. wybudowany nowy obiekt szkolny.

Liczba dzieci pobierających naukę była zmienna. Od 17 uczniów w 1804 r., do 63 w 1861 r. W czasie I wojny światowej było 140 uczniów, w 1932 r – 97, a w 1945 r – 90. Najwięcej dzieci pochodziło z rodzin robotników zatrudnionych w cegielniach.

Po II wojnie światowej (1947 r.) w Suchaczu powołano szkołę centralną, do której uczęszczały dzieci z Suchacza i Kamionka Wielkiego. W szkole pracowało wówczas 5 nauczycieli, a uczęszczało do niej 130 dzieci. Z kolei1 września 1957 r. Szkoła Podstawowa w Suchaczu została przeniesiona do "zamku", który wcześniej był hotelem.

Na początku 2005 r. zdecydowano o likwidacji Szkoły Podstawowej w Suchaczu. Wówczas Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy w Suchaczu zdecydowało się reaktywować placówkę, ale na nowych zasadach. Rok szkolny 2005/2006 rozpoczęty został w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Suchaczu. Wkrótce nadano jej imię Kaprów Polskich. Odbyło się to w czasie uroczystości 30 maja 2008 r., na której odsłonięto także tablice pamiątkową Patrona szkoły.

Działalność

Szkoła oferuje uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, m.in.: zajęcia teatralne, zajęcia czytelnicze, zajęcia historyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia matematyczne, zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia z języka angielskiego, koło informatyczne, gry i zabawy dla klas młodszych, zajęcia z "Ortograffiti"- dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Podejmując zaś współpracę z Fundacją Rozwoju Wolontariatu, organizuje również zajęcia "Tańczący z ogniami", Graffiti, zajęcia sportowe i turystyczne, zajęcia w terenie poszukiwanie skarbów oraz zabawy z chustą.

Tradycją szkoły stały się organizowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Suchacz Taka Wieś" festynów rodzinnych oraz wizyt studyjnych, w ramach których odbywają się warsztaty lepienia pierogów, bicia monet, szycia sakiewek, malowanie na szkle.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Osiągnięcia

Sukcesem Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kaprów Polskich w Suchaczu zakończył się "Sprawdzian szóstoklasisty" w 2013 r., w czasie którego osiągnięto wynik 25.1 pkt., co uplasowało placówkę na 6 pozycji (wynik wyżej średniej) w 9-punktowej skali, a tym samym na 2 miejscu w gminie Tolkmicko.

Uczniowie zdobywają laury głównie w konkursach przedmiotowych, m.in. matematycznych, przyrodniczych, polonistycznych.

Ciekawostki

Imię szkoły związane jest z wydarzeniem historycznym sprzed ponad pięciu wieków, które miało miejsce na wysokości Suchacza 15 września 1463 r. Była to największa w historii naszego kraju bitwa morska, w której licząca 30 okrętów gdańsko-elbląska flota kaperska całkowicie zniszczyła liczącą 44 okręty flotę zakonu krzyżackiego płynącą na odsiecz zamkowi Mewe (współczesny Gniew).

W 2011 r. Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Suchaczu wpisana została na listę placówek oczekujących na łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS w ramach programu edukacyjnego ARISS, amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. W ramach projektu uczniowie szkół nawiązują łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną zadając kosmonautom pytania.

Bibliografia

suchacz.com.pl[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]
suchacz.eu[27.11.2014]