Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Niepublicznym Zespole Specjalnych Placówek Oświatowych w PSOUU Koło w Giżycku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Niepublicznym Zespole Specjalnych Placówek Oświatowych w PSOUU Koło w Giżycku

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: niepubliczna szkoła specjalna
Adres: ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko

Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Niepublicznym Zespole Specjalnych Placówek Oświatowych w PSOUU Koło w Giżycku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Giżycku. Szkoła wchodzi w skład Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych w PSOUU Koło w Giżycku, w którym funkcjonuje Niepubliczny Zespół Placówek Oświatowych w Giżycku. Dyrektorem Zespołu jest Maria Przedpełska-Winiarczyk.

Działalność Szkoły

Gimnazjum przeznaczone jest dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, niedowidzący), z niepełnosprawnością ruchową oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Kształcenie odbywa się w klasach 2-6 osobowych. Podczas zajęć w każdej klasie jest nauczyciel oraz nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog, logopeda lub fizjoterapeuta).

Realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

  • funkcjonowanie w środowisku
  • muzyka z rytmiką
  • plastyka
  • technika
  • wychowanie fizyczne
  • religia
  • zajęcia rewalidacyjne

Bibliografia


PSO Giżycko [06.11.2014]