Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 2002
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Hartowiec 40, 13-220 Rybno
Patron: Jan Paweł II


Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Bogusław Łukwiński.

Historia

Gimnazjum w Hartowcu powstało z inicjatywy mieszkańców miejscowości, przede wszystkim rodziców przyszłych uczniów. W celu powołania szkoły założono w 2001 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Hartowiec, a na pierwszym Walnym Zgromadzeniu wybrano władze (27 marca 2001). Pierwsze próby otwarcia placówki Niepubliczne Gimnazjum w Hartowcu nie powiodły się, bowiem placówka nie otrzymała pozwolenia na działalność w formie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy. W tej sytuacji rodzice zajęli część szkoły i rozpoczęli akcje protestacyjną z nocnymi dyżurami, która trwała do 2002 roku. Do "nielegalnej" szkoły, do której uczęszczało 36 uczniów, przyjeżdżali przedstawiciele różnych urzędów i mediów (TVP).Dzięki nagłośnieniu sprawy, mediacji p. Rubczewskiej, a także po odwołaniu dotychczasowego wójta, nowy wójt Edmund Ligman wydał w 2002 roku pozwolenie na działalność pierwszej niepublicznej placówki oświatowej w powiecie [działdowskidziałdowskim]]. W 2005 roku szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Na uroczystej mszy został poświęcony także sztandar szkoły ufundowany przez rodziców i nauczycieli. Na dawnym boisku szkoły postawiono pomnik Jana Pawła II sfinansowany przez Zarząd Stowarzyszenia. 1 września 2010 roku odbyła się w Hartowcu Wojewódzka Inaugurację Roku Szkolnego 2010/2011". Był to dowód uznania dla osiągnięć Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II i sąsiadującej z nim Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i lokalnych.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej zasady humanizmu, wiary i miłości do Boga i drugiego człowieka, które głosił jej Patron.

Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr Iwona Cybulska
 • chemia - mgr Iwona Cybulska
 • fizyka - mgr Kazimierz Lenckowski
 • geografia - mgr Stanisław Prabucki
 • historia - mgr Witold Fafiński
 • informatyka - mgr Agnieszka Kowalkowska-Różańska
 • j. angielski - mgr Jacek Dąbrowski
 • j. polski - mgr Dorota Brzezińska
 • j. niemiecki - mgr Barbara Hartfelder
 • matematyka - mgr Zenon Laskowski
 • muzyka - mgr Małgorzata Nichczyńska
 • plastyka - mgr Małgorzata Nichczyńska
 • religia - ks. mgr Sławomir Skonieczka
 • technika - mgr Agnieszka Kowalkowska-Różańska
 • wych. do życia w rodzinie - mgr Małgorzata Nichczyńska
 • wych. fizyczne - mgr Grażyna Wiergowska, mgr Karol Rykaczewski
 • zajęcia artystyczne - mgr Dorota Brzezińska, mgr Iwona Łukwińska


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum uzyskują znaczące wyniki w nauce i sporcie, a także zajmują wysokie miejsca w różnych konkursach, np. recytatorskim.

Ciekawostki

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu posiada swój hymn: My, Jana Pawła uczniowie, słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać, pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

 • My, Jana Pawła uczniowie,słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać, pomagać ludziom i wciąż pamiętać.
 • Ref: Twoje myśli, które drogi wskazują.Twoje słowa, które uczą mądrością.Twoje czyny przepełnione miłością, by na zawsze czyste serce już mieć.
 • Trudno być dobrym człowiekiem, gdy świat pędzi i goni bez celu, dlatego razem przypomnieć warto
 • Ref:Twoje myśli, które drogi wskazują.Twoje słowa, które uczą mądrością.Twoje czyny przepełnione miłością, by na zawsze czyste serce już mieć.

Szkoła organizuje warsztaty dla nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego. We wrześniu 2014 roku zorganizowała gry terenowe "Ino mi się ..., czyli gra o wszystko".

Bibliografia


gm[14.10.2014]