Nowoczesna wieś: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
m (Zastępowanie tekstu - "| " na "|")
 
Linia 1: Linia 1:
'''Nowoczesna wieś''' – jeden z obszarów strategicznej interwencji [[Województwo warmińsko-mazurskie| województwa warmińsko-mazurskiego]]. Składa się z 97 gmin wybranych ze względu na kierunki rozwoju rolnictwa.
+
'''Nowoczesna wieś''' – jeden z obszarów strategicznej interwencji [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego]]. Składa się z 97 gmin wybranych ze względu na kierunki rozwoju rolnictwa.
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
== Wprowadzenie ==
 
== Wprowadzenie ==

Aktualna wersja na dzień 12:57, 17 mar 2015

Nowoczesna wieś – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 97 gmin wybranych ze względu na kierunki rozwoju rolnictwa.

Wprowadzenie

"Nowoczesna wieś" jest jednym z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiła waloryzacja przestrzeni województwa ze względu na kierunki rozwoju rolnictwa dokonana przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Waloryzacja ta uwzględnia zarówno możliwości wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa (w tym ekologicznego) (typ A), jak i kierunek intensywnego rozwoju rolnictwa pokrywającego się z najlepszymi parametrami rolniczej przestrzeni produkcyjnej (typ B).

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Nowoczesna wieś" zaliczono 97 ze 116 gmin województwa warmińsko-mazurskiego (rys. 1).

Rys. 1. OSI "Nowoczesna wieś".

Nowoczesna wieś.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014].

Charakterystyka

OSI "Nowoczesna wieś" składa się z dwóch typów obszarów, tj.:

 • gmin o predyspozycjach do wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa (typ A)
 • gmin o predyspozycjach do intensywnego rozwoju rolnictwa (typ B)

Pierwsza grupa (typ A) obejmuje gminy, w których mieszka 45% ludności województwa. Cała grupa charakteryzuje się słabymi wskaźnikami gospodarczymi, ale wysokim udziałem w wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. W jej obrębie wysokie jest również bezrobocie i nasycenie organizacjami społecznymi. Gminy z grupy A charakteryzują się słabą dostępnością komunikacyjną.

Z kolei na obszarze drugiej grupy gmin (typ B) mieszka ponad 28% ludności województwa. Wszystkie wskaźniki gospodarcze plasują się w jej przypadku poniżej średniej wojewódzkiej. Obszar ten charakteryzuje się bardzo małym zainteresowaniem turystów, ale znacznym wykorzystaniem funduszy unijnych. Ponadto panuje na nim niekorzystna sytuacja związana z rynkiem pracy (wysokie bezrobocie, stosunkowo niska liczba pracujących). Aktywność organizacji społecznych na omawianym terenie jest relatywnie niska, podobnie jak wskaźnik uczestniczących w imprezach. Czasy dojazdów do miasta powiatowego Olsztyna i Warszawy wskazują na niską dostępność komunikacyjną. Do atutów OSI "Nowoczesna wieś" zaliczyć można:

 • bardzo dobre warunki do intensywnego rozwoju rolnictwa (typ B)
 • bardzo dobre warunki do wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa (typ A)
 • konkurencyjne małe miasta i miasteczka
 • wysokie noty przyznawane poszczególnym gminom przez pojawiających się inwestorów
 • wysoką skuteczność niektórych gmin w pozyskiwaniu środków zagranicznych

Wśród słabości OSI "Nowoczesna wieś" wskazać należy:

 • odpływ ludności (migracje) i zmniejszanie liczby ludności
 • problemy na rynku pracy
 • niskie wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości
 • niewielki odsetek zatrudnionych w usługach rynkowych
 • niską zamożność gmin
 • niewielki ruch na rynku mieszkaniowym
 • niski potencjał rozwojowy
 • niewielką aktywność społeczną
 • słabą dostępność komunikacyjną

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]