Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Działdowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Działdowie

Kompleks budynków Ośrodka.Źródło: www.psouudzialdowo.org [16.06.2014]
Kompleks budynków Ośrodka.
Źródło: www.psouudzialdowo.org [16.06.2014]
Data założenia: 1998 r.
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 20, 13-200 Działdowo

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Działdowie – placówka w województwie warmińsko-mazurskim, znajdująca się w Działdowie. Dyrektorem Ośrodka jest Karolina Topolewska.

Historia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy powołano 1 października 1998 r. pod nazwą Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Początkowo placówka obejmowała opieką ok. 20 wychowanków. W 2000 r. instytucja otrzymała obecną nazwę – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Obowiązki kierownika do 4 kwietnia 2004 r. pełniła Krystyna Zalewska.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program ośrodka

Ośrodek prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzież w wieku od 0 do 25 lat wymagających kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej.
Placówka działa w następujących obszarach:

  • edukacyjno-terapeutycznym i rewalidacyjnym
  • opiekuńczo-wychowawczym
  • medycznym: rehabilitacja i logopedia
  • profilaktycznym (poradnictwo, konsultacje specjalistyczne)
  • integracyjnym (imprezy kulturalno-sportowe, współpraca z masowymi placówkami oświatowymi i pomocy społecznej)


W Ośrodku realizowana jest:

  • edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która odbywa się w:
  • edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, prowadzona na:
    • zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
    • indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
  • edukacja dzieci wymagających kształcenia specjalnego w ramach:
    • wychowania przedszkolnego
    • obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Kadra pedagogiczna

Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego:

  • Agnieszka Kasprowicz-Żujewska

Nauczyciele:

  • Dominika Abram
  • Agnieszka Bielicka
  • Arkadiusz Cedlerski
  • Agnieszka Chądzyńska
  • Anna Grzybicka
  • Milena Jakubowska
  • Dorota Janc
  • Roman Jankowski
  • Ewelina Kempińska
  • Ewa Kociela
  • Katarzyna Kopeć
  • Sylwia Krajewska
  • Ewa Makowska
  • Joanna Malikowska
  • Robert Mątowski
  • Dorota Mróz
  • Monika Patyna
  • Justyna Płocharska
  • Anna Ryńska-Sobieraj
  • Kinga Spalding-Sowińska
  • Dorota Szymańska
  • Joanna Śliwka
  • Wioletta Świderska
  • Iwona Waks

Kadra specjalistyczna:

  • Małgorzata Jebram-Chełmińska
  • Anna Laskowska
  • Anetta Masiak
  • Kamil Obiedziński
  • Joanna Orzechowska
  • Magdalena Pietruszka
  • Sławomir Przybyło
  • Joanna Pydynkowska
  • Andrzej Sadowski
  • Barbara Siergiej
  • Beata Wichrowska
  • Kamila Wtulich

Pomoc nauczycielska:

  • Joanna Bąbalicka
  • Paweł Bednarski
  • Radosław Buczkowski
  • Ewa Chodkowska
  • Gracja Cichocki
  • Piotr Fabiński
  • Karolina Jankowska
  • Sebastian Jędrzejewski
  • Aleksandra Milczarek
  • Jolanta Młynarczyk
  • Robert Moczyński
  • Renata Pawelska
  • Joanna Piątkowska
  • Marcin Pisarski
  • Anna Polak
  • Katarzyna Zakrzewska
  • Joanna Zdunek
  • Magdalena Ziętkowska.

Osiągnięcia

Przy Ośrodku działa Klub Olimpiad Specjalnych, który zdobył m.in.:

  • III miejsce w XV Regionalnym Turnieju w Piłkę Nożną
  • II miejsce w Regionalnym Turnieju Piłki Koszykowej w Olsztynie,
  • III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej w 2012 r.

Bibliografia

PSOUU Działdowo [16.06.2014]
orewdzialdowo.szkolnictwa.pl [16.06.2014]