Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu

Data założenia: 2006 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Pl. Daszyńskiego 11a, 12-200 Pisz.


Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Piszu. Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie Przymierze - Ziemia Piska. Dyrektorem placówki jest Michał Wrzosek.

Działalność

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami. Ośrodek prowadzi zajęcia, których celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w wieku od 3–25 lat. Zajęcia realizuje się według indywidualnych programów, dostosowanych do potrzeb i możliwości konkretnego wychowanka. W placówce organizowane są:

  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w wymiarze 4 do 8 godzin

W roku szkolnym 2014/2015 w Ośrodku funkcjonuje 11 zespołów. W każdej grupie oprócz wychowawcy zatrudnia się osoby na stanowisku pomoc nauczyciela.

Ośrodek zapewnia także wychowankom: rehabilitację ruchową, gimnastykę leczniczą i korekcyjną, terapie mowy ukierunkowaną na stymulację narządów artykulacyjnych, naukę werbalizacji lub naukę alternatywnych sposobów komunikacji, stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i społecznego.

Kadra pedagogiczna

Wychowawcy:

Bożena Bazydło, Agnieszka Bełdycka Anna Ciszewska, Katarzyna Grajko, Agnieszka Klimek, Katarzyna Nadolna, Anita Niedźwiecka, Bogusława Nikiel, Bogusława Rumińska, Małgorzata Topka, Justyna Witkowska

Pomoc nauczyciela:

Magdalena Dziedzic, Patryk Góralski, Katarzyna Kawecka, Karolina Krystjaniak, Agnieszka Kurpiewska, Sylwia Niedźwiecka, Anna Nowak, Beata Słonka, Beata Szczepkowska, Wioletta Śpiewak , Joanna Zasimowicz


Bibliografia


OREW Pisz, 17.11.2014 r.