Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

Budynek Ośrodka.Źródło: www.soswwegorzewo.pl
Budynek Ośrodka.
Źródło: www.soswwegorzewo.pl
Data założenia: 1951 r.
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie – placówka oświatowa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie dyrektorem Ośrodka jest Andrzej Raczkowski.

Działalność szkolno-wychowawcza Ośrodka

Ośrodek zajmuje się edukacją, terapią, rehabilitacją i opieką nad osobami z: niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną. W Ośrodku działają następujące szkoły i placówki:

 • Szkoła Podstawowa – edukacja na poziomie podstawowym w klasach I – VI
 • Gimnazjum
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – trzyletnia, ponadgimnazjalna dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, w wieku do 24 lat
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – dwuletnia, zawodowa dla absolwentów gimnazjum; kierunki kształcenia: kucharz małej gastronomii i malarz tapeciarz
 • internat
 • biblioteka

Na terenie placówki prowadzone są następujące zajęcia:

 • zajęcia w klasach szkolnych – uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim
 • zajęcia w zespołach edukacyjno-terapeutycznych – uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
 • zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze – uczniowie z upośledzeniem w stopniu znacznym i głębokim
 • nauczanie indywidualne – niepełnosprawności sprzężone, dodatkowe wskazania
 • zajęcia rewalidacyjne
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wychowankom Ośrodka zapewnia się:

 • dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci
 • nowoczesne metody pracy edukacyjnej
 • odpowiednio dobrane treści programowe
 • nowoczesne środki dydaktyczne (pomoce)
 • osobisty kontakt nauczyciela z uczniem
 • indywidualne wspomaganie dziecka
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem

W Ośrodku stosowane są metody terapeutyczne takie jak:

 • terapia logopedyczna
 • biofeedback
 • integracja sensoryczna
 • metoda Marii Montessori
 • stymulacja polisensoryczna
 • kinezjologia edukacyjna
 • metoda Weroniki Sherborne
 • metoda aktywizująca Christophera Knill`a
 • gimnastyka korekcyjna i rehabilitacji
 • hipoterapia
 • arteterapia
 • zajęcia sportowe i taneczne
 • zajęcia plastyczne i teatralne

Bibliografia

SOSW Węgorzewo [22.10.2014]