Obszary o słabym dostępie do usług publicznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Charakterystyka)
Linia 1: Linia 1:
'''''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'' – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z gmin dla których wskaźniki charakteryzujące usługi publiczne kształtowały się poniżej średniej wojewódzkiej<ref>[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html ''Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa''], str. 104</ref>.'''
+
'''''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych''''' – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z gmin dla których wskaźniki charakteryzujące usługi publiczne kształtowały się poniżej średniej wojewódzkiej<ref>[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html ''Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa''], str. 104</ref>.
<br/>
+
<br/><br/>
 
+
 
+
 
== Wprowadzenie ==
 
== Wprowadzenie ==
 
 
''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'' to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji [[strategia rozwoju województwa|strategii rozwoju województwa]] warmińsko-mazurskiego w 2013 r.
 
''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'' to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji [[strategia rozwoju województwa|strategii rozwoju województwa]] warmińsko-mazurskiego w 2013 r.
  
Linia 10: Linia 7:
  
 
Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur.
 
Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur.
<br/>
 
 
  
 
== Lokalizacja ==
 
== Lokalizacja ==
  
 
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI ''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'' zaliczono gminy przedstawione na rysunku 1.
 
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI ''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'' zaliczono gminy przedstawione na rysunku 1.
 
  
 
'''Rys. 1. OSI ''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'''''
 
'''Rys. 1. OSI ''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'''''
Linia 23: Linia 17:
  
 
''Źródło'': [http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html ''Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa''].
 
''Źródło'': [http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html ''Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa''].
 
<br/>
 
  
 
== Charakterystyka ==
 
== Charakterystyka ==
  
 
Obszar OSI zamieszkuje niecałe 8% ludności województwa. Zdecydowana większość zaliczonych tu gmin charakteryzuje się niską lub bardzo niską konkurencyjnością. Ponadto, niezbyt korzystnie prezentują się dane dotyczące aktywności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Również napływ środków zewnętrznych do tych gmin jest bardzo niski. Problemy widoczne są także w sferze społecznej, na co nakładają się dodatkowo kłopoty komunikacyjne – w szczególności niekorzystne są czasy dojazdu do miast powiatowych.
 
Obszar OSI zamieszkuje niecałe 8% ludności województwa. Zdecydowana większość zaliczonych tu gmin charakteryzuje się niską lub bardzo niską konkurencyjnością. Ponadto, niezbyt korzystnie prezentują się dane dotyczące aktywności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Również napływ środków zewnętrznych do tych gmin jest bardzo niski. Problemy widoczne są także w sferze społecznej, na co nakładają się dodatkowo kłopoty komunikacyjne – w szczególności niekorzystne są czasy dojazdu do miast powiatowych.
 
  
 
Do atutów OSI zaliczyć można:
 
Do atutów OSI zaliczyć można:
Linia 38: Linia 29:
 
*poprawę konkurencyjności dynamicznej w kilku gminach,
 
*poprawę konkurencyjności dynamicznej w kilku gminach,
 
*duże nasycenie obiektami zabytkowymi.
 
*duże nasycenie obiektami zabytkowymi.
 
  
 
Wśród słabości tego OSI wskazać należy:
 
Wśród słabości tego OSI wskazać należy:
Linia 57: Linia 47:
 
*znaczne odległości czasowe od miast powiatowych,
 
*znaczne odległości czasowe od miast powiatowych,
 
*słabą jakość stron www z punktu widzenia inwestorów i turystów (poza kilkoma wyjątkami).
 
*słabą jakość stron www z punktu widzenia inwestorów i turystów (poza kilkoma wyjątkami).
 
<br/>
 
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 20:17, 27 kwi 2014

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z gmin dla których wskaźniki charakteryzujące usługi publiczne kształtowały się poniżej średniej wojewódzkiej[1].

Wprowadzenie

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych zaliczono gminy przedstawione na rysunku 1.

Rys. 1. OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych.jpg

Źródło: Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa.

Charakterystyka

Obszar OSI zamieszkuje niecałe 8% ludności województwa. Zdecydowana większość zaliczonych tu gmin charakteryzuje się niską lub bardzo niską konkurencyjnością. Ponadto, niezbyt korzystnie prezentują się dane dotyczące aktywności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Również napływ środków zewnętrznych do tych gmin jest bardzo niski. Problemy widoczne są także w sferze społecznej, na co nakładają się dodatkowo kłopoty komunikacyjne – w szczególności niekorzystne są czasy dojazdu do miast powiatowych.

Do atutów OSI zaliczyć można:

 • bliskość Olsztyna i Elbląga, a także Ełku i innych miast powiatowych,
 • w niektórych przypadkach bliskość silnego miasta powiatowego,
 • relatywnie dobrze rozwinięte funkcje turystyczne,
 • poprawę konkurencyjności dynamicznej w kilku gminach,
 • duże nasycenie obiektami zabytkowymi.

Wśród słabości tego OSI wskazać należy:

 • zmniejszającą się liczbę ludności i ujemne saldo migracji,
 • problemy na rynku pracy oraz ubytek miejsc pracy,
 • niską przedsiębiorczość i niewielki przyrost nowych podmiotów gospodarczych,
 • bardzo niskie wskaźniki przyrostu powierzchni mieszkaniowej,
 • niski poziom zamożności oraz małe wykorzystanie środków UE,
 • bardzo zróżnicowany poziom potencjału rozwojowego,
 • małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych,
 • niską, ale bardzo zróżnicowaną konkurencyjność wojewódzką oraz niską konkurencyjność krajową,
 • niski udział pracujących w usługach rynkowych,
 • duże zróżnicowanie nasycenia organizacjami społecznymi,
 • bardzo duże zróżnicowanie liczby korzystających z noclegów,
 • niską jeziorność,
 • wysoką aktywność społeczną (co dotyczy tylko kilku gmin),
 • znaczne odległości czasowe od miast powiatowych,
 • słabą jakość stron www z punktu widzenia inwestorów i turystów (poza kilkoma wyjątkami).

Bibliografia

Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Przypisy