Obszary o słabym dostępie do usług publicznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Bibliografia)
Linia 1: Linia 1:
'''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych''' – jeden z obszarów strategicznej interwencji [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego]]. Składa się z gmin dla których wskaźniki charakteryzujące usługi publiczne kształtowały się poniżej średniej wojewódzkiej<ref>[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html ''Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa''], str. 104</ref>.
+
'''Obszary o słabym dostępie do usług publicznych''' – jeden z obszarów strategicznej interwencji [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego]]. Składa się z gmin, dla których wskaźniki charakteryzujące usługi publiczne kształtowały się poniżej średniej wojewódzkiej<ref>[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, ''Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa'', Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl] [22.04.2014]], str. 104</ref>.
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
== Wprowadzenie ==
 
== Wprowadzenie ==
 
Obszary o słabym dostępie do usług publicznych są jednym z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji [[strategia rozwoju województwa|strategii rozwoju województwa]] warmińsko-mazurskiego w 2013 r.
 
Obszary o słabym dostępie do usług publicznych są jednym z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji [[strategia rozwoju województwa|strategii rozwoju województwa]] warmińsko-mazurskiego w 2013 r.
  
Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.
+
Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.
  
 
Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności [[Warmia|Warmii]] i [[Mazury|Mazur]].
 
Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności [[Warmia|Warmii]] i [[Mazury|Mazur]].
  
 
== Lokalizacja ==
 
== Lokalizacja ==
 
+
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych zaliczono gminy przedstawione na rysunku 1.
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Obszary o słabym dostępie do usług publicznych" zaliczono gminy przedstawione na rysunku 1.
+
  
 
'''Rys. 1. OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'''
 
'''Rys. 1. OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych'''
Linia 16: Linia 15:
 
[[Plik:Obszary o słabym dostępie do usług publicznych.jpg]]
 
[[Plik:Obszary o słabym dostępie do usług publicznych.jpg]]
  
Źródło: [http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html ''Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa''].
+
Źródło: [http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, ''Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa'', Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl] [22.04.2014]].
  
 
== Charakterystyka ==
 
== Charakterystyka ==
 
+
Obszar OSI zamieszkuje niecałe 8% ludności województwa. Zdecydowana większość zaliczonych do niego gmin charakteryzuje się niską lub bardzo niską konkurencyjnością. Ponadto niezbyt korzystnie prezentują się dane dotyczące aktywności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Również napływ środków zewnętrznych do tych gmin jest bardzo niski. Problemy widoczne są także w sferze społecznej, na co nakładają się dodatkowo kłopoty komunikacyjne – w szczególności niekorzystne są czasy dojazdu do miast powiatowych.
Obszar OSI zamieszkuje niecałe 8% ludności województwa. Zdecydowana większość zaliczonych tu gmin charakteryzuje się niską lub bardzo niską konkurencyjnością. Ponadto, niezbyt korzystnie prezentują się dane dotyczące aktywności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Również napływ środków zewnętrznych do tych gmin jest bardzo niski. Problemy widoczne są także w sferze społecznej, na co nakładają się dodatkowo kłopoty komunikacyjne – w szczególności niekorzystne są czasy dojazdu do miast powiatowych.
+
  
 
Do atutów OSI zaliczyć można:
 
Do atutów OSI zaliczyć można:
Linia 33: Linia 31:
 
*niską przedsiębiorczość i niewielki przyrost nowych podmiotów gospodarczych
 
*niską przedsiębiorczość i niewielki przyrost nowych podmiotów gospodarczych
 
*bardzo niskie wskaźniki przyrostu powierzchni mieszkaniowej
 
*bardzo niskie wskaźniki przyrostu powierzchni mieszkaniowej
*niski poziom zamożności oraz małe wykorzystanie środków UE
+
*niski poziom zamożności oraz małe wykorzystanie środków Unii Europejskiej
 
*bardzo zróżnicowany poziom potencjału rozwojowego
 
*bardzo zróżnicowany poziom potencjału rozwojowego
 
*małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych
 
*małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych

Wersja z 10:30, 9 lip 2014

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z gmin, dla których wskaźniki charakteryzujące usługi publiczne kształtowały się poniżej średniej wojewódzkiej[1].

Wprowadzenie

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych są jednym z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych zaliczono gminy przedstawione na rysunku 1.

Rys. 1. OSI Obszary o słabym dostępie do usług publicznych

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]].

Charakterystyka

Obszar OSI zamieszkuje niecałe 8% ludności województwa. Zdecydowana większość zaliczonych do niego gmin charakteryzuje się niską lub bardzo niską konkurencyjnością. Ponadto niezbyt korzystnie prezentują się dane dotyczące aktywności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Również napływ środków zewnętrznych do tych gmin jest bardzo niski. Problemy widoczne są także w sferze społecznej, na co nakładają się dodatkowo kłopoty komunikacyjne – w szczególności niekorzystne są czasy dojazdu do miast powiatowych.

Do atutów OSI zaliczyć można:

 • bliskość Olsztyna i Elbląga, a także Ełku i innych miast powiatowych
 • w niektórych przypadkach bliskość silnego miasta powiatowego
 • relatywnie dobrze rozwinięte funkcje turystyczne
 • poprawę konkurencyjności dynamicznej w kilku gminach
 • duże nasycenie obiektami zabytkowymi

Wśród słabości tego OSI wskazać należy:

 • zmniejszającą się liczbę ludności i ujemne saldo migracji
 • problemy na rynku pracy oraz ubytek miejsc pracy
 • niską przedsiębiorczość i niewielki przyrost nowych podmiotów gospodarczych
 • bardzo niskie wskaźniki przyrostu powierzchni mieszkaniowej
 • niski poziom zamożności oraz małe wykorzystanie środków Unii Europejskiej
 • bardzo zróżnicowany poziom potencjału rozwojowego
 • małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych
 • niską, ale bardzo zróżnicowaną konkurencyjność wojewódzką oraz niską konkurencyjność krajową
 • niski udział pracujących w usługach rynkowych
 • duże zróżnicowanie nasycenia organizacjami społecznymi
 • bardzo duże zróżnicowanie liczby korzystających z noclegów
 • niską jeziorność
 • wysoką aktywność społeczną (co dotyczy tylko kilku gmin)
 • znaczne odległości czasowe od miast powiatowych
 • słabą jakość stron www z punktu widzenia inwestorów i turystów (poza kilkoma wyjątkami)

Przypisy

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]