Obszary o słabym dostępie do usług publicznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Charakterystyka)
Linia 44: Linia 44:
 
{{Przypisy}}
 
{{Przypisy}}
 
<references/>
 
<references/>
 
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 
[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, ''Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa'', Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl] [22.04.2014]<br/>
 
[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, ''Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa'', Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl] [22.04.2014]<br/>

Wersja z 19:58, 10 lip 2014

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z gmin, dla których wskaźniki charakteryzujące usługi publiczne kształtowały się poniżej średniej wojewódzkiej[1].

Wprowadzenie

"Obszary o słabym dostępie do usług publicznych" są jednym z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru samorządów zaliczonych do tego obszaru stanowiły wyniki badania usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonego w ramach diagnozy problemowej konkurencyjności Warmii i Mazur.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Obszary o słabym dostępie do usług publicznych" zaliczono gminy przedstawione na rysunku 1.

Rys. 1. OSI "Obszary o słabym dostępie do usług publicznych"

Obszary o słabym dostępie do usług publicznych.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014].

Charakterystyka

Obszar OSI zamieszkuje niecałe 8% ludności województwa. Zdecydowana większość zaliczonych do niego gmin charakteryzuje się niską lub bardzo niską konkurencyjnością. Ponadto niezbyt korzystnie prezentują się dane dotyczące aktywności przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Również napływ środków zewnętrznych do tych gmin jest bardzo niski. Problemy widoczne są także w sferze społecznej, na co nakładają się dodatkowo kłopoty komunikacyjne – w szczególności niekorzystne są czasy dojazdu do miast powiatowych.

Do atutów OSI zaliczyć można:

 • bliskość Olsztyna i Elbląga, a także Ełku i innych miast powiatowych
 • w niektórych przypadkach bliskość silnego miasta powiatowego
 • relatywnie dobrze rozwinięte funkcje turystyczne
 • poprawę konkurencyjności dynamicznej w kilku gminach
 • duże nasycenie obiektami zabytkowymi

Wśród słabości tego OSI wskazać należy:

 • zmniejszającą się liczbę ludności i ujemne saldo migracji
 • problemy na rynku pracy oraz ubytek miejsc pracy
 • niską przedsiębiorczość i niewielki przyrost nowych podmiotów gospodarczych
 • bardzo niskie wskaźniki przyrostu powierzchni mieszkaniowej
 • niski poziom zamożności oraz małe wykorzystanie środków Unii Europejskiej
 • bardzo zróżnicowany poziom potencjału rozwojowego
 • małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych
 • niską, ale bardzo zróżnicowaną konkurencyjność wojewódzką oraz niską konkurencyjność krajową
 • niski udział pracujących w usługach rynkowych
 • duże zróżnicowanie nasycenia organizacjami społecznymi
 • bardzo duże zróżnicowanie liczby korzystających z noclegów
 • niską jeziorność
 • niską aktywność społeczną (za wyjątkiem kilku gmin)
 • znaczne odległości czasowe od miast powiatowych
 • słabą jakość stron www z punktu widzenia inwestorów i turystów (poza kilkoma wyjątkami)

Przypisy

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]