Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
Linia 70: Linia 70:
 
[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/strategia-2025.html ''Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025''] [28.04.2014]
 
[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/strategia-2025.html ''Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025''] [28.04.2014]
 
<br/>
 
<br/>
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria: Dokumenty strategiczne]][[Kategoria: Pozostałe kategorie ekonomiczne]]<br />
+
[[Kategoria:Gospodarka]] [[Kategoria: Pozostałe kategorie ekonomiczne]]<br />

Wersja z 14:49, 26 lut 2015

Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 30 gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich, na których terenie funkcjonuje miasto liczące powyżej 5000 mieszkańców.

Wprowadzenie

Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI), które zostały zidentyfikowane podczas procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

W trakcie delimitacji obszaru przejęto, że w jego skład wchodzić będą gminy miejskie oraz wszystkie gminy miejsko-wiejskie, na obszarze których znajduje się miasto liczące powyżej 5000 mieszkańców.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji" zaliczono 30 gmin (rys. 1), tj.:

Rys. 1. OSI Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji

Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl.

Charakterystyka

OSI "Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji'" skupia ok. 62% mieszkańców województwa, ponad 70% nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i ponad 80% pracujących. Z drugiej strony, teren analizowanych gmin zamieszkuje ok. 55% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w regionie.

Do atutów OSI Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji zaliczyć można:

 • relatywnie wysokie dochody własne i wskaźnik zamożności
 • miejsca pracy i relatywnie niskie bezrobocie
 • wysoki udział pracujących w usługach rynkowych
 • wysoki odsetek ludności z wyższym wykształceniem
 • nasycenie podmiotami prywatnymi oraz relatywnie wysoką przedsiębiorczość
 • ogólnie wysokie nasycenie organizacjami społecznymi
 • liczne obiekty zabytkowe
 • skuteczność w pozyskiwaniu środków z UE
 • wysoką jakość stron www skierowanych do turystów i przedsiębiorców

Wśród słabości OSI Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji wskazać należy:

 • spadek liczby ludności (w zdecydowanej większości w miastach, głównie na skutek migracji)
 • spadek liczby miejsc pracy (w znacznej części ośrodków)
 • zahamowanie procesów rozwoju budownictwa mieszkaniowego (w dużej części miast)
 • małą atrakcyjność inwestycyjną dużej części miast (w ujęciu krajowym)
 • brak lub małą liczbę miejsc noclegowych w niektórych gminach
 • bardzo zróżnicowaną aktywność społeczną (imprezy, frekwencja wyborcza)

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [28.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 [28.04.2014]