Obwodowy Urząd Miar w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obwodowy Urząd Miar w Elblągu

Siedziba Obwodowego Urzędu Miar w Elbląguźródło: Obwodowy Urząd Miar w Elblągu [17.11.2014]Siedziba Obwodowego Urzędu Miar w Elblągu
źródło: Obwodowy Urząd Miar w Elblągu [17.11.2014]
Siedziba ul. Żeromskiego 24, 82-300 Elbląg
Kierownik Naczelnik: Halina Górzyńska
Kontakt tel.: (55) 233-67-79
e-mail: elblag@uom.gda.pl

Obwodowy Urząd Miar w Elblągu – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której swoje zadania wykonuje Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Elblągu, będący organem niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim. Naczelnik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku[1]. Podstawą prawną powołania Obwodowego Urzędu Miar w Elblągu jest Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. Obszarem działania Urzędu są powiaty: braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasto na prawach powiatu – Elbląg[2].

Zadania

Obwodowy Urząd Miar w Elblągu wykonuje czynności związane z legalizacją, wzorcowaniem, sprawdzaniem i ekspertyzami następujących przyrządów pomiarowych:

 • mierniki wysokości napełnienia zbiorników
 • przymiary sztywne do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników
 • pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy
 • pływakowe mierniki objętości mleka
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • schładzalniki do mleka
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • wodomierze
 • liczniki do cieczy innych niż woda
 • instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan
 • instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda
 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • odmierzacze biopaliw ciekłych
 • kolby metalowe II rzędu
 • wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2
 • odważniki klasy dokładności F2, M1, M2
 • obciążniki technologiczne
 • wagi nieautomatyczne
 • podzielnie wag przesuwnikowych
 • wagi automatyczne odważające, dla pojedynczych ładunków, przenośnikowe, porcjujące
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 l
 • taksometry elektroniczne
 • tachografy samochodowe [2]

Struktura

Obwodowym Urzędem Miar w Elblągu kieruje Naczelnik, będący jednocześnie kierownikiem laboratorium, któremu podlega:

 • kierownik laboratorium
 • kierownik techniczny
 • kierownik ds. jakości [2]

Kierownictwo

Funkcję Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Elblągu pełni Halina Górzyńska.

Przypisy

 1. Struktura organizacyjna Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku [09.11.2014]
 2. 2,0 2,1 2,2 Obwodowy Urząd Miar w Elblągu [09.11.2014]

Bibliografia

Obwodowy Urząd Miar w Elblągu [09.11.2014]
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku [09.11.2014]
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach [15.11.2014]