Płatność uzupełniająca

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Płatność uzupełniająca – płatność obszarowa finansowana w całości z budżetu krajowego. Stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw określa się co roku, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, uwzględniając założenia do ustawy budżetowej na dany rok oraz zobowiązania Polski zawarte w umowach międzynarodowych [1].

Ogólna charakterystyka

Płatności uzupełniające do upraw podstawowych przysługują producentowi rolnemu, który w danym roku spełnia warunki przyznania jednolitej płatności obszarowej.

Uzupełniająca płatność obszarowa (UPO) przyznawana jest do:

Powierzchni upraw następujących roślin:[2]:

 • zboża,
 • mieszanki zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych,
 • rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik, soja,
 • len włóknisty i oleisty,
 • konopie na włókno,
 • rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki, groch siewny,
 • rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita,
 • rośliny strączkowe pastewne,
 • orzechy: orzechy włoskie, leszczyna, pod warunkiem, że liczba drzew orzechowych lub sadzonek tych drzew na hektar gruntów rolnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności uzupełniającej nie jest mniejsza niż: 200 - w przypadku leszczyny, 75 - w przypadku orzecha włoskiego,
 • rośliny motylkowate drobnonasienne,
 • rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami,
 • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany (zboża, oleiste i włókniste, trawy, motylkowate),
 • trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy,
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Powierzchni gruntów ornych na których nie jest prowadzona uprawa roślin, gdy rolnik na tych gruntach dokonał zasiewu "zielonego nawozu" w celu poprawy żyzności gleby,roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniające, nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

Powierzchni uprawy traw, na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy, do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

Uzupełniająca płatność obszarowa w województwie warmińsko-mazurskim

Stawka płatności uzupełniających, podobnie jak jednolitej płatności obszarowej, ulega corocznym zmianom. Jej kwota w latach 2004-2013 kształtowała się zgodnie od 139,39 zł/ha w 2013 do 356,47 zł/ha w 2009 r.

UPO1.jpeg

Z tytułu płatności uzupełniających wypłacono w województwie warmińsko-mazurskim w 2006 r. ponad 280 mln zł. W 2013 r. było to ponad 59 mln zł.

UPO.jpeg

Przypisy

 1. Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2008. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. UWM, Olsztyn
 2. arimr.gov.pl

Bibliografia

Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2008. Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. UWM, Olsztyn