Parafia Prawosławna pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Elblągu

Parafia Prawosławna pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Elblągu

Cerkiew parafialna.Fot. Joanna Barton. Źródło: Commons Wikimedia, 20.12.2013.
Cerkiew parafialna.
Fot. Joanna Barton. Źródło: Commons Wikimedia, 20.12.2013.
Siedziba Elbląg
Adres ul. Sadowa 58, 82-300 Elbląg
Wyznanie prawosławne
Kościół Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Diecezja białostocko-gdańska
Dekanat Gdańsk
Cerkiew cerkiew pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny
Wspomnienie liturgiczne 22 lipca


Parafia Prawosławna pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Elblągu prawosławna parafia prawosławna leżąca w dekanacie Gdańsk, należąca do diecezji białostocko-gdańskiej. Mieści się przy ul. Sadowej 58 w Elblągu. Proboszczem parafii jest ks. Marek Antonowicz.

Historia parafii

W 1948 r. osiedlająca się ludność wyznania prawosławnego w Elblągu rozpoczęła starania o uzyskanie obiektu sakralnego. Niezależnie od tego w mieszkaniach prywatnych odprawiano nabożeństwa. W 1949 r. ks. dziekan na ziemie północne – ks. protojerej Eugeniusz Naumow z Olsztyna upoważnił ks. Mikołaja Batalina z Ostródy do przeprowadzenia rozeznania wśród ludności prawosławnej w okolicy Elbląga. Parafię erygowano ok. 1950 r. Jej parafianie stanowili w większości ludność przesiedloną w wyniku Akcji Wisła. Parafianie borykali się z trudnościami związanymi z dojazdem na msze – ze względu na dużą odległość cerkwi pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Elblągu od ich miejsca zamieszkania. W parafii brakowało również duszpasterzy.
Elbląska wspólnota prawosławna należy do tzw. nowostylnych, które w liturgii zachowują kalendarz gregoriański. Liturgia świąteczna sprawowana jest tak jak u katolików 25 grudnia, a w czasie wieczerzy wigilijnej prawosławni nie dzielą się opłatkiem, lecz prosforą (kwaśnym chlebem).

Duchowni parafii

Wykaz proboszczów:

  • ks. Anatol Szydłowski (1964–1972)
  • ks. Mikołaj Ostapczuk (1972–1982)
  • ks. Sławomir Tomaszuk (1990–2007)
  • ks. Witalis Leończuk (od 2007)

Zobacz też

Cerkiew.pl
Diecezja białostocko-gdańska
Wikipedia

Bibliografia

Dudra Stefan, Kościół Prawosławny na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, cz. I, „Cerkiewny Wiestnik” 2005, nr 1.
Kalendarz Prawosławny 2013.
Nestoruk Piotr, Kształtowanie się struktury Kościoła prawosławnego na terenie dekanatu olsztyńskiego, Warszawa 2004.
Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina, Hierarchia i kler kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, Ryboły 2012.


Ostatnio zmodyfikowano 07:41, 28 lip 2015