Parafia pw. św. Brata Alberta w Bartoszycach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Parafia pw. św. Brata Alberta

Kościół parafialny, źródło: Parafia Brata Alberta, 23.12.2013.
Kościół parafialny, źródło: Parafia Brata Alberta, 23.12.2013.
Siedziba Bartoszyce
Adres ul. Gdańska 2, 11-200 Bartoszyce
Data powołania 1 lipca 1990
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Archidiecezja warmińska
Dekanat Bartoszyce
Kościół Kościół pw. św. Brata Alberta
Parafia Brata Alberta


Parafia pw. św. Brata Alberta w Bartoszycach rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Bartoszyce, należącym do archidiecezji warmińskiej. Erygowana 1 lipca 1990 r. Mieści się przy ul. Gdańskiej 2 w Bartoszycach.

Historia parafii

Dnia 9 kwietnia 1990r. Biskup Warmiński Edmund Piszcz w liście do Ks. Władysława Hnatczuka, proboszcza parafii w Bezledach napisał: "Pragnę od 1 lipca 1990r. powołać do życia czwartą parafię w Bartoszycach, a mianowicie w dzielnicy przy nowym szpitalu(...) Plebania i sala katechetyczna tymczasowo mieściłyby się przy ulicy Nowowiejskiego 34, natomiast kaplicę tymczasową z materiału ogniotrwałego trzeba zbudować w dzielnicy szpitalnej. Tytuł kościoła parafialnego może stanowić Św. Brat Albert Chmielowski lub Bł. Honorat Koźmiński /do wyboru przez proboszcza/. Czy Czcigodny Ksiądz Proboszcz przyjmie nominację na proboszcza i organizatora tej parafii? Znając gorliwość duszpasterską, charyzmat młodzieżowca i udowodnione zdolności organizacyjno-budowlane, bardzo pragnę, aby odpowiedź była przychylna. Łączę wyrazy czci i serdeczne życzenia Łask Zmartwychwstania Pańskiego."

Ks. Władysław Hnatczuk przyjął propozycję i otrzymał dnia 15 kwietnia 1990r. dekret, w którym napisano: "Zwalniam Wielebnego Księdza ze stanowiska proboszcza Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bezledach dekanat Bartoszyce, z dniem 30 czerwca 1990r. i na podstawie kanonu 523 mianuję proboszczem parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bartoszycach(...) Parafię należy objąć dnia 1 lipca 1990r. Na gorliwą pracę duszpasterską z serca błogosławię." Do nominacji proboszczowskiej dołączono dekret o parafii, w którym czytamy: "Do nowej parafii należy część miasta Bartoszyce od osi ulicy Bema do ulic Gdańskiej i Sikorskiego włącznie oraz miejscowości: Ardapy, Jarkowo, Łojdy, Markiny i Spytajny. Kościół parafialny zostanie wybudowany w powyższej dzielnicy miasta Bartoszyce, poprzedzony przez tymczasową kaplicę. Na utrzymanie Proboszcza przeznaczam opłaty za czynności duszpasterskie oraz ofiary wiernych w myśl kanonu 531 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Mieszkanie Proboszcza, kancelaria i salka katechetyczna mieszczą się tymczasowo, do chwili wybudowania własnych budynków, przy ulicy Nowowiejskiego 34 w Bartoszycach. Proboszcz używa pieczęci urzędowej z napisem w otoku: Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Brata Alberta Bartoszyce. Parafia korzysta z cmentarza komunalnego w Bartoszycach. Parafia Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bartoszycach należy do Dekanatu Bartoszyce. Niniejszy Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1990 roku. Tekst jego należy ogłosić z ambony i wywiesić na tablicy ogłoszeń w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach."

Dnia 7 czerwca 1992 r. odbyło się poświęcenie kaplicy św. Brata Alberta oraz udzielenie Sakramentu Bierzmowania przez J.E. Ks. Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Edmunda Piszcza. W słowach powitania proboszcz, ks. Władysław Hnatczuk powiedział: "Gorąco i serdecznie witam Waszą Ekscelencję Najprzewielebniejszego Księdza Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego, w progach naszej skromnej kaplicy Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Zanim powstanie kościół parafialny ta kaplica jest naszym tymczasowym Domem Bożym, jest miejscem, gdzie w szczególny sposób wyraża swoje życie duchowe i urzeczywistnia się wspólnota parafialna, którą do istnienia powołał Ksiądz Arcybiskup przed niespełna dwoma laty. Powstanie kaplicy Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bartoszycach jest owocem wielu pozytywnych decyzji, licznych bezinteresownych ofiar oraz niezliczonych godzin pracy społecznej wykonanej przez samych parafian Początek budowy kaplicy jest związany z dwiema decyzjami. Najpierw 20 czerwca 1991r. nasza parafia uzyskała pozwolenie na rozebranie stalowej wiaty, która znajdowała się na terenie bazy ODP przy ulicy Gdańskiej. W pierwszych dniach lipca wiata została rozebrana czynem społecznym, a następnie cała konstrukcja stalowa po oczyszczeniu została pomalowana farbą antykorozyjną. Tak przygotowaną konstrukcję przystosował do projektu kaplicy Pan inż. Piotr Iwaszkiewicz. Następnie w dniu 15 czerwca 1991r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Bartoszycach udzielił pozwolenia na budowę tymczasowego budynku kościelnego - tj. kaplicy św. Brata Alberta Chmielowskiego przy ulicy Gdańskiej. Od tej chwili codziennie od rana do późnych godzin wieczornych były prowadzone prace budowlane. Dzięki wytężonej pracy społecznej i szczodrym ofiarom składanych przez wiernych - już po upływie 6 tygodni stanęła w surowym stanie kaplica. W dniu 31 sierpnia 1991r. została odprawiona pierwsza Msza św., podczas której zawarto Sakrament Małżeństwa. Następne tygodnie to był czas prowadzonych prac wykończeniowych, aż po dzień dzisiejszy…”

Kler parafialny

Proboszcz:

ks. kan. Władysław Hnatczuk

Wikariusz:

ks. mgr Krzysztof Pogorzelski

Rezydent:

ks. Józef Kata

Filie parafii

Filia w Łojdach

Zobacz też

Archidiecezja warmińska

Bibliografia

Archidiecezja warmińska, 23.12.2013.