Paweł Rabczyński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Paweł Rabczyński

ks. Paweł Rabczyński
ks. Paweł Rabczyński
Data i miejsce urodzenia 26 stycznia 1973 r.
Nidzica
Zawód duchowny katolicki

Paweł Rabczyński (ur. 26 stycznia 1973 r. w Nidzicy) – duchowny katolicki, rektor WSD "Hosianum" w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy. Zdał maturę w 1991 roku. Jest absolwentem WSD "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku z rąk bp. Edmunda Piszcza. Pracę magisterską z teologii dogmatycznej obronił w 1997 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1999-2003 odbył studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na KUL uwieńczone doktoratem w 2003 roku. Jako stypendysta Rządu Republiki Francuskiej odbył staż naukowy w Instytucie Katolickim w Paryżu (2001).

Praca

Po święceniach kapłańskich przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Olsztynie, nauczyciel religii w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „Glob” w Olsztynie.
Po studiach na KUL 1 sierpnia 2003 roku został pracownikiem Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezji Warmińskiej jako archidiecezjalny wizytator nauczania religii. Po rocznej pracy w kurii, 1 września 2004 roku, został mianowany przez abp.Edmunda Piszcza wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Po upływie trzyletniej kadencji nominacja została podtrzymana przez abpa Wojciecha Ziembę. W tym czasie był również redaktorem naczelnym Warmińskich Wiadomości Archidiecezjalnych (2006-2011). Od 1 lipca 2011 roku jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie.
Od 2004 roku prowadzi zajęcia zlecone na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, a od 2007 roku – na Wydziale Pedagogiki i Socjologii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
Jest autorem książki "Znaki czasów według Marie-Dominique Chenu", Olsztyn 2007, ponad 30 artykułów naukowych, 6 haseł leksykograficznych, 3 recenzji, ponad 20 artykułów popularnonaukowych i sprawozdań, redaktorem 3 pozycji książkowych, organizatorem wielu konferencji, sesji i sympozjów naukowych.
W 2008 roku został odznaczony godnością kanonika rzeczywistego kapituły kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim, w 2012 – kanonika honorowego warmińskiej kapituły katedralnej we Fromborku, w 2014 – kanonika rzeczywistego. Pełni szereg funkcji diecezjalnych: przewodniczący Komisji ds. Święceń i Posług Archidiecezji Warmińskiej, przewodniczący Komisji ds. Powołań Archidiecezji Warmińskiej, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej, delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. Powołań Kapłańskich, delegat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ds. Ekumenizmu i Dialogu z Religiami, członek Rady Kapłańskiej, członek Rady ds. Ekonomicznych Archidiecezji Warmińskiej, sekretarz Rady ds. Wykonywania Postanowień Synodalnych I Synodu Archidiecezji Warmińskiej, członek Rady Duszpasterskiej, członek Rady ds. Personalnych, członek Archidiecezjalnej Rady ds. Stałej Formacji Duchowieństwa, członek Zespołu ds. Wizytacji Parafii, cenzor kościelny.

Bibliografia

olsztyn.gosc.pl [15.11.2014]