Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
(Bibliografia)
Linia 10: Linia 10:
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
 
''Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011–2016'', oprac. Justyna Staniszewska, Joanna Sulima, Hanna Wiśniewska, Monika Zielińska i in., Olsztyn 2012, [http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=256610 elk-ekomazury.bip-wm.pl] [02.07.2014]
 
''Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011–2016'', oprac. Justyna Staniszewska, Joanna Sulima, Hanna Wiśniewska, Monika Zielińska i in., Olsztyn 2012, [http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=256610 elk-ekomazury.bip-wm.pl] [02.07.2014]
[[Kategoria:Gospodarka]] <br />
+
[[Kategoria:Gospodarka]] [[Kategoria:1990-]]<br />

Wersja z 15:22, 21 mar 2015

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego – plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011–2016 stanowi realizację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dn. 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, uchylającej niektóre dyrektywy oraz ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ogólna charakterystyka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany został w celu osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, a także stworzenia w województwie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami spełniających wymagania ochrony środowiska.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego w zakresie gospodarki odpadami oraz z zapisami zawartymi w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014 i służy realizacji zawartych w nim celów.

Zakres planu

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie Warmii i Mazur oraz przywożonych na obszar województwa, w szczególności odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów budowlanych, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych, w tym: odpadów zawierających azbest i PCB, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów medycznych i weterynaryjnych, olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów. Plan odnosi się także do odpadów zebranych oraz poddanych procesom odzysku i unieszkodliwienia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z opisem instalacji służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych na jego obszarze.

Bibliografia

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011–2016, oprac. Justyna Staniszewska, Joanna Sulima, Hanna Wiśniewska, Monika Zielińska i in., Olsztyn 2012, elk-ekomazury.bip-wm.pl [02.07.2014]