Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie

Logo Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK
Logo Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK
Rok założenia 1946
Założyciel Aleksander Zubelewicz
Siedziba 10-950 Olsztyn, Staromiejska 1 lok. 13
Profil działalności organizacja turystyczna
Kontakt tel./fax.: (0-89) 527-36-65, e-mail: poczta@mazury.pttk.pl
KRS 0000094027
Siedziba PTTK w Olsztynie.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie – organizacja turystyczna założona przez Aleksandra Zubelewicza w 1946 r. Zajmuje się organizacją imprez turystycznych i propagowaniem turystyki w regionie.

Marian Jurak – prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK. Źródło: www.olsztyn24.com

Historia

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie powstał 20 maja 1946 r z inicjatywy Aleksandra Zubelewicza i jest najstarszą organizacją turystyczną w województwie warmińsko-mazurskim. Do 1950 r. istniał jako oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Od początku istnienia Towarzystwo organizuje rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, wycieczki autokarowe itd., a także przygotowuje cykl imprez "Przewodnik czeka" – wycieczki po Olsztynie. Członkowie Oddziału jako przewodnicy terenowi oprowadzają liczne wycieczki grup zorganizowanych po terenie Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. Oddział od wielu lat prowadzi kursy dla mieszkańców Olsztyna pozwalające uzyskać państwowe uprawnienia przewodnika.

Z inicjatywy olsztyńskiego oddziału PTTK powstał projekt imprez "Olsztyn Aktywnie" – akcja jest prowadzona wspólnie z Urzędem Miasta. Od 2010 r. Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK jest realizatorem głównych imprez w tym projekcie[1].

Organizacja wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy[2].

Od 2005 r. Odział wydaje "Gazetę Turystyczną Warmii i Mazur", której głównym celem jest promowanie turystyki w regionie[3]. We współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współtworzy portal szlaki.mazur.pl.

Od października 2008 r. Oddział posiada status organizacji pożytku publicznego.

Statut

Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie działa w oparciu o Statut, który reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania organizacji.

Cele

Celem działania członków Oddziału jest poznawanie, przybliżanie i popularyzowanie historii regionu, uroków krajobrazu, zabytków a także zachęcanie do pieszych wędrówek i propagowanie aktywnego stylu życia.

Organizacja zrzesza w Oddziale również lokalne kluby i koła turystyczne:

 • Klub Turystyki Górskiej "Grań"
 • Klub Turystyki Rowerowej "4R"
 • Klub Turystyki Wodnej "Kilwater"
 • Klub Krajoznawców przy Uniwersytecie III. Wieku
 • Klub Żeglarski "Hals"
 • Koło Rodzinne "Laurencja"
 • Koło Grodzkie
 • Koło Przewodników

Zarząd

Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK:

Członkowie Zarządu:

 • Maciej Grzemski
 • Zdzisława Łukaszewska
 • Milan Rzepkowski
 • Agata Szadziewska
 • Paweł Szarnowski
 • Tadeusz Walczak
 • Mariusz Wiżynis-Gawroński

Komisja Rewizyjna:

 • Barbara Borawska
 • Iwona Brzostowska
 • Joanna Łukaszewska
 • Henryka Tatarynowicz
 • Marta Zwolak

Sąd Koleżeński:

 • Iwona Grabia
 • Piotr Grabowski
 • Weronika Markowska
 • Elżbieta Nowak
 • Bożena Saniewska

Formy działalności

Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie realizuje założone cele poprzez:

 • organizację ogólnodostępnych imprez turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych)
 • znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych
 • biuro usług przewodnickich oraz organizowanie kursów na przewodnika
 • promowanie turystyki przez Internet
 • imprezy w projekcie "Olsztyn Aktywnie"

Ponadto Oddział zajmuje się promocją turystyki aktywnej w sieci poprzez następujące portale:

Przypisy

Bibliografia

bazy.ngo.pl [14.04.2014]
Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie [14.04.2014]