Powiat gołdapski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiat gołdapski
Herb Flaga
Herb powiatu Flaga powiatu
Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Województwo warmińsko-mazurskie
Siedziba władz powiatu Gołdap
Starosta Andrzej Ciołek
Powierzchnia 771,93 km²
Ludność (2008)
 • liczba
 • gęstość

26 844
34,78 osób/km²
Urbanizacja 50,34%
Tablica rejestracyjna NGO
gminy miejskie
miejsko-wiejskie 1
wiejskie 2
Adres starostwa
powiatowego
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap Gołdap

Powiat gołdapski - powiat znajdujący się w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą powiatu jest Gołdap. Powiat graniczy z powiatami węgorzewskim, giżyckim i oleckim. Jest najmłodszym powiatem w województwie, utworzonym w 2002 roku w wyniku podziału powiatu olecko-gołdapskiego.

Logo powiatu. Źródło: www.powiatgoldap.pl ]
Tężnie w Gołdapi. Autor: Krokus. Źródło: Commons Wikimedia
Pieczęć powiatu. Źródło: www.powiatgoldap.pl
Banie Mazurskie. Fot. Fot. Mieczysław Kalski
Powiat gołdapski [15.08.2014]
Obszar Chronionego Krajobrazu Grabowo
Obszar Chronionego Krajobrazu Grabowo

Powierzchnia powiatu

Powiat bartoszycki zajmuje powierzchnię 772 km2.

Demografia

W powiecie bartoszyckim zamieszkuje, zgodnie z danymi z 2012 r., 27460 osób.

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
osób  % osób  % osób  %
liczba 27460 100 13795 50,23 13665 49,77

Miasta i gminy na terenie starostwa

Miasta:

Gminy:

Władze powiatu

Rada powiatu

Jaromir Krajewski
Bogdan Michnicz
Małgorzata Kulis
Halina Kunio
Piotr Miszkiel
Leszek Retel
Grażyna Senda
Marzanna Wardziejewska
Wacław Grenda
Stefan Piech
Paweł Ruszewski
Andrzej Ciołek
Andrzej Osiński
Mariusz Kowalczuk
Rafał Górski

Historia jako jednostki administracyjnej

Gołdap został założony w 1570 roku z nadania księcia Fryderyka Alberta w ramach akcji osadniczej zmierzającej do zabezpieczenia granicy z Litwą. Początkowo osada miała charakter rolniczy.

Rozwój regionu gołdapskiego był powolny, a zahamowały go jeszcze bardziej zniszczenia wojenne z połowy XVII wieku (Gołdap został splądrowany w 1657 roku przez siły hetmana Gosiewskiego). Powolny rozwój miasta i pobliskiego obszaru przypadł na początek XIX wieku.

W 1818 roku miasto Gołdap stało się siedzibą powiatu w ramach królestwa Prus. Powiat gołdapski istniał w swojej oryginalnej formie do 1946 roku, kiedy to przekształcono go w ramach nowej, polskiej administracji ziem pruskich. W ramach PRL funkcjonował do 1975 roku. Odtworzono go w roku 2001 w ramach podziału powiatu gołdapsko-oleckiego.

Kultura

Dom Kultury wraz z kinem "Kultura" i galerią K-2
Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy którym funkcjonuje Muzeum Ziemi Gołdapskiej
Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Do znanych, cyklicznych imprez organizowanych w mieście należą Jesienne Dni Literatury Ocalenie przez Poezję i Międzynarodowy Konkurs Krzyku.

Szkolnictwo

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka" w Gołdapi Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Gołdapi Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Szkoła Podstawowa Specjalna przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi Publiczne Gimnazjum w Gołdapi Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi - w jego skład wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła policealna nr 1 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: Specjalistyczne Przedszkole Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Szkoła Przysposabiająca do Pracy Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gołdapi

Przyroda