Powiat lidzbarski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiat lidzbarski
Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Województwo warmińsko-mazurskie
Siedziba władz powiatu Lidzbark Warmiński
Starosta Jan Harhaj
Powierzchnia 924,42 km²
Ludność (2005)
 • liczba
 • gęstość

43 251
46,79 osób/km²
Urbanizacja 60%
Tablica rejestracyjna NLI
gminy miejskie 1
miejsko-wiejskie 1
wiejskie 3
Adres starostwa
powiatowego
Starostwo Powiatowe, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
Strona internetowa powiatu

Powiat lidzbarski - powiat znajdujący się w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą powiatu jest Lidzbark Warmiński. Powiat graniczy z powiatami bartoszyckim, olsztyńskim, ostródzkim, elbląskim i braniewskim.

Termy Warmińskie powiatlidzbarski.pl [22.10.2014]
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny

Powierzchnia powiatu

Powierzchnia pwoiatu to 924,42 km².

Demografia

Miasta i gminy na terenie starostwa

gminy miejskie: Lidzbark Warmiński gminy miejsko-wiejskie: Orneta gminy wiejskie: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino miasta: Lidzbark Warmiński, Orneta

Władze powiatu

Historia jako jednostki administracyjnej

Ziemie tworzące dzisiejszy powiat lidzbarski przed przybyciem zakonu krzyżackiego leżały na styku terenów Warmów i Bartów. Obszar ten w większości, po wydzieleniu domeny biskupów warmińskich, wszedł w jej skład.

W 1308 roku lokowany został Lidzbark Warmiński, który prędko, w 1350 roku, wybrał miasto na stolicę biskupstwa. Od 1466 roku w granicach Królestwa Polskiego, aż do 1772 roku. Pod władzą pruską w 1818 roku powstał pierwszy powiat lidzbarski, który znajdował się początkowo w rejencji królewieckiej, a od 1905 roku w rejencji olsztyńskiej. Jego siedzibą był Lidzbark Warmiński, poza przerwą w latach 1865-1896, gdy tymczasowo siedziba znajdowała się w Dobrym Mieście.

Od 1945 roku powiat wcielono do Polski i znalazł się on na obszarze województwa olsztyńskiego. Powiat nie istniał w latach 1975-1999, odtworzony w ramach ostatniej reformy administracyjnej.

Gospodarka

Podstawową działalnością w powiecie jest gospodarka rolna, która nastawiona jest na produkcję mleka i żywca wołowego oraz produkcję zbóż. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 21 ha. Około 9.000 ha ziemi po byłych PGR-ach jest nie użytkowana. Największe z tych kompleksów położone są w gminie Orneta, Lidzbark Warmiński i Lubomino. Część z nich jest aktualnie zalesiana przez Lasy Państwowe. Aktualnie powierzchnia lasów i zadrzewień wynosi 23.526 ha co stanowi 25,5% powierzchni powiatu, przy średniej lesistości województwa warmińsko-mazurskiego 29%. Na terenie powiatu występują duże złoża wód geotermalnych. Na terenie gminy Lidzbark Warmiński i Kiwity istnieje 8 udokumentowanych otworów wiertniczych[1].

Największe możliwości na wykorzystanie na terenie powiatu lidzbarskiego rokuje biomasa stała tj. słoma i uprawy energetyczne[2].

Na terenie powiatu powstają Termy Warmińskie[3]

W 2013 r. dochody gmin na 1 mieszkańca w powiecie wyniosły 3444 zł, przy średniej krajowej wynoszącej 3099 zł. Przy czym stopa bezrobocia to 27,5% ogółu mieszkańców.

W tym samym roku środki na finansowanie lub współfinansowanie projektów unijnych wyniosły 27 mln zł.

Kultura

  • Imprezy

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach 199

Szkolnictwo

  • Szkoły podstawowe – 18
    • w tym specjalne – 2
  • Gimnazja – 11
    • w tym specjalne – 2
  • Szkoły ponadgimnazjalne – 15

Przyroda

Przypisy