Powiat lidzbarski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiat lidzbarski
Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Województwo warmińsko-mazurskie
Siedziba władz powiatu Lidzbark Warmiński
Starosta Jan Harhaj
Powierzchnia 924,42 km²
Ludność (2005)
 • liczba
 • gęstość

43 251
46,79 osób/km²
Urbanizacja 60%
Tablica rejestracyjna NLI
gminy miejskie 1
miejsko-wiejskie 1
wiejskie 3
Adres starostwa
powiatowego
Starostwo Powiatowe, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
Strona internetowa powiatu

Powiat lidzbarski - powiat znajdujący się w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą powiatu jest Lidzbark Warmiński. Powiat graniczy z powiatami bartoszyckim, olsztyńskim, ostródzkim, elbląskim i braniewskim.

Termy Warmińskie powiatlidzbarski.pl [22.10.2014]
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny

Powierzchnia powiatu

Powierzchnia pwoiatu to 924,42 km².

Demografia

W powiecie olsztyńskim zamieszkuje, zgodnie z danymi z 2013 r., 42 582 osób[1].

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
osób  % osób  % osób  %
liczba 42 582 100 21 561 50,4 21 021 49,6

Saldo migracji w powiecie jest ujemne i ta tendencja utrzymuje się od 2009 r. Bezrobocie wynosiło w 2013 roku 27,5%.

Miasta i gminy na terenie starostwa

miasta:

Lidzbark Warmiński
Orneta

gminy miejsko-wiejskie:

Orneta

gminy wiejskie: Kiwity Lidzbark Warmiński Lubomino

Władze powiatu

Rada powiatu Dyba Jan Gołębiewski Ireneusz Harhaj Jan Kogut Jarosław Kuźniewski Marek Kuźniewski Sebastian Lisowski Wojciech Małeć Brygida Mucha Janusz Olechnowicz Aleksander Ramotowski Zenon Michańczyk Wojciech Sielicki Robert Rozmysłowicz Robert Sierputowicz Leszek Suchodolska Elżbieta Wajs Artur

Historia jako jednostki administracyjnej

Ziemie tworzące dzisiejszy powiat lidzbarski przed przybyciem zakonu krzyżackiego leżały na styku terenów Warmów i Bartów. Obszar ten w większości, po wydzieleniu domeny biskupów warmińskich, wszedł w jej skład.

W 1308 roku lokowany został Lidzbark Warmiński, który prędko, w 1350 roku, wybrał miasto na stolicę biskupstwa. Od 1466 roku w granicach Królestwa Polskiego, aż do 1772 roku. Pod władzą pruską w 1818 roku powstał pierwszy powiat lidzbarski, który znajdował się początkowo w rejencji królewieckiej, a od 1905 roku w rejencji olsztyńskiej. Jego siedzibą był Lidzbark Warmiński, poza przerwą w latach 1865-1896, gdy tymczasowo siedziba znajdowała się w Dobrym Mieście.

Od 1945 roku powiat wcielono do Polski i znalazł się on na obszarze województwa olsztyńskiego. Powiat nie istniał w latach 1975-1999, odtworzony w ramach ostatniej reformy administracyjnej.

Gospodarka

Podstawową działalnością w powiecie jest gospodarka rolna, która nastawiona jest na produkcję mleka i żywca wołowego oraz produkcję zbóż. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 21 ha. Około 9.000 ha ziemi po byłych PGR-ach jest nie użytkowana. Największe z tych kompleksów położone są w gminie Orneta, Lidzbark Warmiński i Lubomino. Część z nich jest aktualnie zalesiana przez Lasy Państwowe. Aktualnie powierzchnia lasów i zadrzewień wynosi 23.526 ha co stanowi 25,5% powierzchni powiatu, przy średniej lesistości województwa warmińsko-mazurskiego 29%. Na terenie powiatu występują duże złoża wód geotermalnych. Na terenie gminy Lidzbark Warmiński i Kiwity istnieje 8 udokumentowanych otworów wiertniczych[2].

Największe możliwości na wykorzystanie na terenie powiatu lidzbarskiego rokuje biomasa stała tj. słoma i uprawy energetyczne[3].

Na terenie powiatu powstają Termy Warmińskie[4]

W 2013 r. dochody gmin na 1 mieszkańca w powiecie wyniosły 3444 zł, przy średniej krajowej wynoszącej 3099 zł. Przy czym stopa bezrobocia to 27,5% ogółu mieszkańców.

W tym samym roku środki na finansowanie lub współfinansowanie projektów unijnych wyniosły 27 mln zł.

Kultura

  • Imprezy

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach 199

Szkolnictwo

  • Szkoły podstawowe – 18
    • w tym specjalne – 2
  • Gimnazja – 11
    • w tym specjalne – 2
  • Szkoły ponadgimnazjalne – 15

Przyroda

Przypisy