Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – gałąź przemysłu sklasyfikowana w sekcji C, dział 20 według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim produkcja sprzedana chemikaliów i wyrobów chemicznych stanowiła 0,9% w odniesieniu do produkcji sprzedanej przemysłu ogółem.

Ogólna charakterystyka

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych obejmuje następujące grupy:

  • produkcję podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
  • produkcję pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
  • produkcję farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
  • produkcję mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
  • produkcję pozostałych wyrobów chemicznych (materiały wybuchowe, kleje, olejki eteryczne i inne)
  • produkcja włókien chemicznych

Znaczenie dla regionu

Udział wielkości produkcji sprzedanej produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych w przetwórstwie przemysłowym w województwie warmińsko-mazurskim wyniósł w 2005 r. 1,5%, natomiast w 2012 r. było to 0,9%.

Wartość produkcji sprzedanej w sekcji produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych w 2005 r. wyniosła 205,9 mln złotych. Do 2011 r. zauważyć można wzrost wartości i wyniosła ona w 2010 r. 214,3 mln złotych, a w 2011 r. kształtowała się na poziomie 259,6 mln złotych. W 2012 r. nastąpił spadek wielkości w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła ona 218,6 mln złotych.
Produkcja sprzedana w sekcji produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych na przestrzeni lat 2005–2010 wzrosła o 4%. W 2011 r. odnotowywano wzrost w stosunku do roku poprzedniego powyżej 21%, natomiast w 2012 r. nastąpił spadek produkcji sprzedanej powyżej 16%.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących wyroby chemiczne i chemikalia w 2012 r. znalazło 0,37% pracujących w przemyśle.

Bibliografia

klasyfikacje.gofin.pl [19.06.2014]
olsztyn.stat.gov.pl [19.06.2014]