Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Tom15 (dyskusja) z dnia 11:56, 28 cze 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – gałąź przemysłu, sklasyfikowana w sekcji C, dział 25 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim, produkcja sprzedana wyrobów z metali stanowiła około 6,5% w odniesieniu do produkcji sprzedanej ogółem.

Ogólna charakterystyka

Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, przyjętej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), do tej grupy klasyfikacji zalicza się między innymi:

  • produkcję metalowych elementów konstrukcyjnych,
  • produkcję zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
  • produkcję wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
  • produkcję broni i amunicji,
  • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgię proszków,
  • obróbkę metali i nakładanie powłok na metale; obróbkę mechaniczną elementów metalowych,
  • produkcję wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia,
  • produkcję narzędzi,
  • produkcję pozostałych gotowych wyrobów metalowych (np. opakowania metalowe, śruby i złącza, łańcuchy, druty, znaki drogowe itd.). [1]

Znaczenie dla regionu

W 2005 r. wartość sprzedana przemysłu wyrobów z metali wyniosła 1 046,1 mln złotych, natomiast w 2010 r. wartość ta wzrosła o blisko 26%, do poziomu 1 317,0 mln złotych. W 2011 r. odnotowano wzrost wartości sprzedanej o 20% w stosunku do roku poprzedniego, która wyniosła 1 581,0 mln złotych. Natomiast w 2012 r. produkcja mebli sprzedanych osiągnęła poziom 1 641,3 mln złotych, co stanowiło wzrost o około 4% w stosunku do roku poprzedniego.
Produkcja mebli stanowiła w 2005 r. ponad 7% w strukturze ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu na Warmii i Mazurach. Natomiast w latach 2010 i 2012 udział ten wynosił blisko 6,5%. [2]
Do wiodących przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z metali, zaliczyć można między innymi:

Bibliografia

[1] http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1457,produkcja-metalowych-wyrobow-gotowych-z-wylaczeniem-maszyn.html#D25 [18.06.2014]
[2] http://olsztyn.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-927/nauka-technika-przemysl-budownictwo-inwestycjewojewodztwo2013-1190/ [18.06.2014]