Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
Linia 28: Linia 28:
 
[[Kategoria:Gospodarka regionalna]]<br />
 
[[Kategoria:Gospodarka regionalna]]<br />
 
[[Kategoria:Przemysł]]<br />
 
[[Kategoria:Przemysł]]<br />
[[Kategoria:Przemysł przetwórczy]]<br />
 

Wersja z 22:52, 17 mar 2015

Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – gałąź przemysłu sklasyfikowana w sekcji C, dział 25 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim produkcja sprzedana wyrobów z metali stanowiła około 6,5% w odniesieniu do produkcji sprzedanej ogółem.

Ogólna charakterystyka

Na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności przyjętej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do tej grupy klasyfikacji zalicza się między innymi:

  • produkcję metalowych elementów konstrukcyjnych
  • produkcję zbiorników, cystern i pojemników metalowych
  • produkcję wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
  • produkcję broni i amunicji
  • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgię proszków
  • obróbkę metali i nakładanie powłok na metale; obróbkę mechaniczną elementów metalowych
  • produkcję wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
  • produkcję narzędzi
  • produkcję pozostałych gotowych wyrobów metalowych (np. opakowania metalowe, śruby i złącza, łańcuchy, druty, znaki drogowe itd.)

Znaczenie dla regionu

W 2005 r. wartość sprzedana przemysłu wyrobów z metali wyniosła 1 046,1 mln złotych, natomiast w 2010 r. wartość ta wzrosła o blisko 26%, do poziomu 1 317,0 mln złotych. W 2011 r. odnotowano wzrost wartości sprzedanej o 20% w stosunku do roku poprzedniego, która wyniosła 1 581,0 mln złotych. Natomiast w 2012 r. produkcja mebli sprzedanych osiągnęła poziom 1 641,3 mln złotych, co stanowiło wzrost o około 4% w stosunku do roku poprzedniego.
Produkcja mebli stanowiła w 2005 r. ponad 7% w strukturze ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu na Warmii i Mazurach. Natomiast w latach 2010 i 2012 udział ten wynosił blisko 6,5%.
Do wiodących przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z metali zaliczyć można między innymi:

Bibliografia

klasyfikacje.gofin.pl [18.06.2014]
olsztyn.stat.gov.pl[18.06.2014]