Produkcja wyrobów z drewna

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Produkcja wyrobów z drewna – gałąź przemysłu sklasyfikowana w sekcji C, dział 16 według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W 2012 r. w województwie warmińsko-mazurskim produkcja sprzedana wyrobów z drewna stanowiła około 5% w odniesieniu do produkcji sprzedanej przemysłu ogółem.

Ogólna charakterystyka

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 produkcja wyrobów z drewna obejmuje następujące grupy:

  • produkcję wyrobów tartacznych
  • produkcję wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Znaczenie dla regionu

Udział wielkości produkcji sprzedanej produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny w przetwórstwie przemysłowym w województwie warmińsko-mazurskim wyniósł w 2005 r. 7,5% , natomiast w 2012 r. było to 5,4%.
Wartość produkcji sprzedanej w sekcji produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny w 2005 r. wyniosła 1 040,4 mln złotych. Do 2012 r. zauważyć można wzrost wartości i wyniosła ona w 2010 r. – 1076,0 mln złotych, w 2011 r. – 1 270,0 mln złotych oraz 1 300,2 mln złotych w 2012 r.
Produkcja sprzedana w sekcji produkcji artykułów spożywczych na przestrzeni lat 2005–2010 wzrosła o 3%. W 2011 r. odnotowywano wzrost o blisko 1,8% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w 2012 r. był to wzrost o ponad 2% w stosunku do roku poprzedniego. Firmy zajmujące się produkcją wyrobów z drewna dały zatrudnienie blisko 10% pracującym w przemyśle.

Bibliografia

klasyfikacje.gofin.pl [19.06.2014]
olsztyn.stat.gov.pl [19.06.2014]