Przedszkole Miejskie w Olsztynku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Arom (dyskusja | edycje) z dnia 14:30, 25 lut 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przedszkole Miejskie w Olsztynie
Przed4.jpg
Budynek przedszkola. Źródło: Przedszkole Miejskie w Olsztynku [15.04.2014]
Data założenia: 1947 r.
Typ placówki: przedszkole publiczne
Adres: ul. Szkolna 9, 11-015 Olsztynek

Przedszkole Miejskie w Olsztynku – placówka oświatowa położona przy ul. Szkolnej w Olsztynku. Dyrektorem przedszkola jest Barbara Sternicka.

Historia

Przedszkole założono w 1947 r. i zorganizowano w budynku przy ul. Karola Świerczewskiego 19. Jego założycielkami były Jadwiga Jatczak i Helena Lewandowska. Było to przedszkole jednooddziałowe.

W latach 1948–1958 liczba oddziałów przedszkolnych wzrosła do dwóch, a funkcję kierownika objęła Janina Rudzińska. W 1958 r. kierownikiem przedszkola została Jadwiga Żejewska.

W 1976 r. przedszkole miało 5 oddziałów i uczęszczało do niego 142 dzieci. W 1977 r. przedszkole przeniesiono do budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Feliksa Klikowicza. Dyrektorem została Irena Prystasz.
W latach 1978–1979 funkcję dyrektora przedszkola pełniła Leokadia Waloszek, a funkcję zastępcy Danuta Micielska. Liczba dzieci wzrosła do 222, umieszczono je w 7 oddziałach.

W latach 1980–1986 dyrektorem placówki była Zofia Zaręba, zastępcą pani Jadwiga Majewska. Liczba dzieci objętych opieką przedszkolną w 9 oddziałach wzrosła do 287.

W latach 1986–2007 funkcję dyrektora pełniła Stanisława Kaźmierczak, zastępcy Danuta Micielska, a od stycznia 1996 r. Barbara Leszczyńska.
W 1993 r. powstał nowoczesny, 8-oddziałowy obiekt dla 200 dzieci.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna przedszkola

Praca z dziećmi w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku opiera się na:

 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 30 VIII 2012 r.)
 • programie wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwony Brody (program wiodący)
 • programie "Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • programie własnym przedszkola "Nasza mała ojczyzna"
 • programie adaptacyjnym "Moje przedszkole" dla dzieci 3 i 4-letnich Grażyny Nowackiej i Teresy Feliszek
 • programie profilaktycznym "Emocje przedszkolaka" Jadwigi Nawrackiej i Beaty Jastrzębowskiej
 • programie profilaktycznym "Rozwijanie uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym" Jadwigi Nawrackiej i Beaty Jastrzębowskiej
 • własnym programie wychowawczym Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Nauczyciele w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku posługują się następującymi metodami:

 • metodą Weroniki Sherborne
 • kinezjologią edukacyjną Paula Dennisona
 • metodą Ireny Majchrzak, ułatwiającą wprowadzenie przedszkolaka w świat pisma dzięki ćwiczeniom mającym charakter zabawy
 • "Metodą dobrego startu" Marty Bogdanowicz, stosowaną w pracy z sześciolatkami
 • zabawami muzyczno-relaksacyjnymi prowadzonymi metodą Orffa – Labana
 • elementami pedagogiki zabawy

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną przedszkola tworzą następujący nauczyciele:

 • Halina Dublaszewska – nauczycielka grupy V
 • Teresa Feliszek – nauczycielka grupy IV
 • Iwona Grzeszczak – nauczycielka VII
 • Beata Jastrzębowska – nauczycielka grypy I
 • Ewa Kawiecka – nauczycielka grupy II
 • Dorota Malinowska – nauczycielka grupy X
 • Jadwiga Nawracka – nauczycielka grupy VI
 • Grażyna Nowacka – nauczycielka grupy IV
 • Karolina Nowacka – nauczycielka grupy X
 • Lidia Pietrus – nauczycielka grupy VIII
 • Hanna Płoska – nauczycielka grupy III
 • Barbara Sternicka – nauczycielka grupy IX
 • Bożena Szymańska – nauczycielka grupy IX

Grupy przedszkolne

Przedszkole prowadzi 10 grup przedszkolnych dla dzieci od 3 do 6 lat.

Zobacz też

Przedszkole Miejskie w Olsztynku [15.04.2014]