Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie
Pkl.jpg
Sala przedszkolna. Źródło: www.zssmragowo.edu.pl.
Data założenia: 2013 r.
Typ placówki: przedszkole specjalne
Adres: ul. Mrongowiusza 13 C, 11-700 Mrągowo

Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Mrągowie. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie. Dyrektorem Zespołu jest Anna Gromańska.

Działalność Przedszkola

Przedszkole Specjalne przeznaczone jest dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W zajęciach przedszkolnych mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program przedszkole opiera się na maksymalnej stymulacji rozwoju:

  • umysłowego
  • społecznego
  • fizycznego

Zajęcia przedszkole mają za zadanie rozwinąć umiejętności samoobsługowe i samodzielność. Wychowankom przedszkola zapewnia się:

  • zajęcia realizujące podstawę programową w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb wychowanka
  • dodatkowe indywidualne i grupowe zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji
  • opiekę psychologa

Bibliografia

ZSS Mrągowo [06.11.2014]
[[Kategoria