Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 12:58, 3 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. St. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska
Patron: Jan Paweł II

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest mgr Agnieszka Barbara Kowalczyk.

Historia

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej powstało w 1999 roku. Gimnazjum nosi imię Jana Pawła II od 18 maja 2005 roku.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, uwzględniających program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:

  • program wychowawczy szkoły i program profilaktyki wg uchwały Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Rodziców po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego

Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając w życie społeczne, winna:

  • umożliwić zdobycie wiedzy na poziomie pozwalającym na uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dalsze kształcenie
  • rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia
  • rozwijać umiejętności społeczne
  • kształtować środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia
  • pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji
  • organizować i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Statut Gimnazjum, 2014)

Kadra pedagogiczna

Do kadry pedagogicznej należą: Izabela Albińska, Małgorzata Bąbka, Młgorzata Borzymowska, Maria Czelej, Monika Szczech, Bożena Dzięgielewska, Janusz Gardocki, Magda Gentek, Marlena Glińska, Urszula Borucka, Edyta Gutowska, Adam Jakacki, Marta Kijewska, Zdzisław Kowalczyk, Jolanta Sakowska, Anna Krzemińska, Małgorzata Kwiatkowska, Marzanna Laszczkowska, Daniel Łuba, Adam Ożarowski, Justyna Grygorowicz, Piotr Plona, Aldona Rogińska, Stanisław Rogiński, Hanna Romankiewicz, Nela Seroka, Lucyna Sokołowska, Krzysztof Suchwałko, Danuta Szumowska, Elżbieta Walas, Maria Zabielska, Grażyna Stępniak, Anna Janicka, Jarosław Dzięgielewski.

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum osiągają znaczące wyniki w nauce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Gimnazjum oferuje szereg różnych zajęć pozalekcyjnych, między innymi: zajęcia koła wokalno-muzycznego, koła edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, geografii, matematyki, zajęcia sportowe.

Bibliografia

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej[24.10.2014]