Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 12: Linia 12:
 
''' Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Stanisław Bucki]].<br/>
 
''' Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Stanisław Bucki]].<br/>
 
== Historia ==
 
== Historia ==
 +
Dzień nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II -  15 października jest Świętem Szkoły.
 +
W tym dniu klasy pierwsze składają ślubowanie i organizowane zajęcia poświęcone są patronowi.
 
Dnia 11 czerwca 2008r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową ( 10 komputerów uczniowskich, serwer nauczycielski, drukarkę laserową, przenośny komputer oraz wideoprojektor) w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską ,, Pracownie komputerowe dla szkoł".
 
Dnia 11 czerwca 2008r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową ( 10 komputerów uczniowskich, serwer nauczycielski, drukarkę laserową, przenośny komputer oraz wideoprojektor) w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską ,, Pracownie komputerowe dla szkoł".
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
...
+
* "1. Gimnazjum  realizuje  cele  i  zadania  określone 
 +
w: Ustawie  o  systemie  oświaty  z  dnia  7  września  1991, konwencji  Praw  Dziecka, Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka  ONZ, Rozporządzeń  i  zarządzeń  MEN, Konstytucji  RP.
 +
*2. Umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa  ukończenia  gimnazjum...
 +
*3. Umożliwia  absolwentom  kontynuowanie  kształcenia  w  liceum  profilowanym  lub  szkole  zawodowej.
 +
*4. Kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizacji  celów  i  zasad  określonych  w  ustawie  stosownie  do posiadanych  warunków  i  wieku  uczniów ...
 +
*5. Sprawuje  opiekę  nad  uczniami  odpowiednio  do  ich  potrzeb  oraz  możliwości  gimnazjum.
 +
*6. Umożliwia  uczniom  wszechstronny  rozwój  intelektualny  i  fizyczny.
 +
*7. Kształtuje  poczucie  odpowiedzialności  i  miłości  do  ojczyzny:
 +
*8. Kształtuje  poszanowanie  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego ...
 +
*9. Organizuje współdziałanie  z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi  poradnictwo i pomoc dzieciom, i rodzicom. ...
 +
10. Realizuje własny Szkolny Program Wychowawczy  i Szkolny Program Profilaktyki.
 +
11. Umożliwia  pogłębianie  wiedzy  religijnej  / zgodnie  z  życzeniami  rodziców /.
 +
12. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły.
 +
13. Zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków finansowych, warunki do realizacji projektów edukacyjnych".(Statut Gimnazjum, 2014)
 +
 
 +
 
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==

Wersja z 08:09, 24 paź 2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Lipowa 10A, 19-404, Wieliczki
Patron: Jan Paweł II


Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Stanisław Bucki.

Historia

Dzień nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II - 15 października jest Świętem Szkoły. W tym dniu klasy pierwsze składają ślubowanie i organizowane zajęcia poświęcone są patronowi. Dnia 11 czerwca 2008r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową ( 10 komputerów uczniowskich, serwer nauczycielski, drukarkę laserową, przenośny komputer oraz wideoprojektor) w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską ,, Pracownie komputerowe dla szkoł".

Cele i zadania

  • "1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone

w: Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991, konwencji Praw Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Rozporządzeń i zarządzeń MEN, Konstytucji RP.

  • 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum...
  • 3. Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w liceum profilowanym lub szkole zawodowej.
  • 4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
  • 5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
  • 6. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
  • 7. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny:
  • 8. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
  • 9. Organizuje współdziałanie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, i rodzicom. ...

10. Realizuje własny Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki. 11. Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej / zgodnie z życzeniami rodziców /. 12. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły. 13. Zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków finansowych, warunki do realizacji projektów edukacyjnych".(Statut Gimnazjum, 2014)Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum odnoszą znaczące osiągnięcia w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Absolwenci

...

Ciekawostki

Gimnazjum w Wieliczkach realizuje od 16 lutego 2009r projekt edukacyjny ,,Za rękę z Einsteinem - edycja II. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowychw przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W projekt zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej jako lider oraz partnerzy Uniwersytet w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz firma Betacom S.A. w Warszawie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu ( w czwartek i w piątek) i bierze w nich udział około 80 uczniów. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa.

Bibliografia


...