Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 12: Linia 12:
 
''' Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Stanisław Bucki]].<br/>
 
''' Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Stanisław Bucki]].<br/>
 
== Historia ==
 
== Historia ==
Dzień nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II - 15 października jest Świętem Szkoły.
+
Gimnazjum w [[Wieliczki|Wieliczkach]] powstało w 1999 roku. Placówka otrzymała imię Jana Pawła II. Dzień nadania imienia, 15 października, stał się  Świętem Szkoły, podczas którego klasy pierwsze składają ślubowanie i organizowane zajęcia poświęcone są patronowi. W 2008 roku Gimnazjum w [[Wieliczki|Wieliczkach]] otrzymało nowoczesną pracownię komputerową (10 komputerów uczniowskich, serwer nauczycielski, drukarkę laserową, przenośny komputer oraz wideoprojektor) w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską ,,Pracownie komputerowe dla szkół".
W tym dniu klasy pierwsze składają ślubowanie i organizowane zajęcia poświęcone są patronowi.
+
Dnia 11 czerwca 2008r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową ( 10 komputerów uczniowskich, serwer nauczycielski, drukarkę laserową, przenośny komputer oraz wideoprojektor) w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską ,, Pracownie komputerowe dla szkoł".
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
Linia 31: Linia 29:
 
12. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły.
 
12. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły.
 
13. Zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków finansowych, warunki do realizacji projektów edukacyjnych".(Statut Gimnazjum, 2014)
 
13. Zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków finansowych, warunki do realizacji projektów edukacyjnych".(Statut Gimnazjum, 2014)
 
  
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
...
 
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
Uczniowie Gimnazjum odnoszą znaczące osiągnięcia w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.
+
Uczniowie Gimnazjum w [[Wieliczki|Wieliczkach]] odnoszą znaczące osiągnięcia w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.
 
<br/>
 
<br/>
  
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
Gimnazjum w Wieliczkach realizuje od 16 lutego 2009r projekt edukacyjny ,,Za rękę z Einsteinem'' - edycja II. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowychw przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W projekt zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej jako lider oraz partnerzy Uniwersytet w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz firma Betacom S.A. w Warszawie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu ( w czwartek i w piątek) i bierze w nich udział około 80 uczniów. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa.
+
Gimnazjum w [[Wieliczki|Wieliczkach]] realizuje od 16 lutego 2009 roku projekt edukacyjny ,,Za rękę z Einsteinem'' - edycja II. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W projekt zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska, Uniwersytet w Bydgoszczy, [[Uniwersytet Warmińsko-Mazurski]] oraz firma Betacom S.A. w Warszawie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu ( w czwartek i w piątek) i bierze w nich udział około 80 uczniów. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa.
Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół
+
Gimnazjum w [[Wieliczki|Wieliczkach]]bierze także udział w Programie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.
 
+
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 08:06, 25 paź 2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Lipowa 10A, 19-404, Wieliczki
Patron: Jan Paweł II


Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Stanisław Bucki.

Historia

Gimnazjum w Wieliczkach powstało w 1999 roku. Placówka otrzymała imię Jana Pawła II. Dzień nadania imienia, 15 października, stał się Świętem Szkoły, podczas którego klasy pierwsze składają ślubowanie i organizowane zajęcia poświęcone są patronowi. W 2008 roku Gimnazjum w Wieliczkach otrzymało nowoczesną pracownię komputerową (10 komputerów uczniowskich, serwer nauczycielski, drukarkę laserową, przenośny komputer oraz wideoprojektor) w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską ,,Pracownie komputerowe dla szkół".

Cele i zadania

  • "1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone

w: Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991, konwencji Praw Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Rozporządzeń i zarządzeń MEN, Konstytucji RP.

  • 2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum...
  • 3. Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w liceum profilowanym lub szkole zawodowej.
  • 4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
  • 5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
  • 6. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
  • 7. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny:
  • 8. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
  • 9. Organizuje współdziałanie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, i rodzicom. ...

10. Realizuje własny Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki. 11. Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej / zgodnie z życzeniami rodziców /. 12. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły. 13. Zapewnia, w ramach posiadanych przez siebie środków finansowych, warunki do realizacji projektów edukacyjnych".(Statut Gimnazjum, 2014)


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum w Wieliczkach odnoszą znaczące osiągnięcia w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Gimnazjum w Wieliczkach realizuje od 16 lutego 2009 roku projekt edukacyjny ,,Za rękę z Einsteinem - edycja II. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W projekt zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska, Uniwersytet w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz firma Betacom S.A. w Warszawie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu ( w czwartek i w piątek) i bierze w nich udział około 80 uczniów. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Gimnazjum w Wieliczkachbierze także udział w Programie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.

Bibliografia


Gm[24.10.2014] Gm[24.10.2014]