Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 34: Linia 34:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Kaniecka Janina
+
 
fizyka
+
* biologia - Piotrowski Ryszard, Piotrowska Maria, Smolarska Anna
* biologia - Piotrowski Ryszard, Piotrowska Maria
+
* chemia - Sawicka Anna, Sławińska Bożena
* fizyka - Kaniecka Janina, Matyka Jarosław
+
* edukacja dla bezpieczeństwa - Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Smolarska Anna
* geografia - Prus Izabela  
+
* fizyka - Kaniecka Janina, Matyka Jarosław, Smułkowska Katarzyna
* historia - Palińska Jolanta
+
* geografia - Prus Izabela, Rosiak Łukasz
* informatyka - Michałowski Mariusz
+
* historia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
* j. angielski - Miąskowska Małgorzata
+
* informatyka - Michałowski Mariusz, Traczyk Tomasz
* j. polski - Paliński Włodzimierz
+
* j. angielski - Miąskowska Małgorzata, Sarnowska Justyna
 +
* j. polski - Paliński Włodzimierz, Ryszka Elżbieta, Grażyna Tulińska
 
* j. niemiecki - Cieplak Justyna, Licznerska Dorota
 
* j. niemiecki - Cieplak Justyna, Licznerska Dorota
* matematyka - Dankowska Elżbieta, Długaszek Wiesława, Jabłońska Katarzyna, Matyka Jarosław
+
* matematyka - Dankowska Elżbieta, Długaszek Wiesława, Jabłońska Katarzyna, Matyka Jarosław, Szczegielniak Grażyna
* wych. do życia - Palińska Jolanta
+
* religia - Pyrzanowska Bogumiła, ks. Piotr Radomski
* wych. fizyczne - Furmański Krzysztof, Michałowski Mariusz
+
* wych. do życia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
* wos - Palińska Jolanta
+
* wych. fizyczne - Furmański Krzysztof, Michałowski Mariusz, Sarnowski Zbigniew, Sitnik Dariusz, Wasilewski Zbigniew
 +
* wos - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
 +
* zaj. techniczne - Smolarska Anna
  
  
Prus Izabela geografia, biblioteka
+
język polski
Pyrzanowska Bogumiła religia
+
wychoiwanie fizyczne, zajęcia artystyczne, plastyka
ks. Piotr Radomski religia
+
Romaniuk Ewa urlop zdrowotny
+
Rosiak Łukasz geografia
+
Rykaczewska Dorota historia, wos, wych. do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa
+
Rykaczewski Grzegorz historia, wos, wych. do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa
+
Ryszka Elżbieta język polski
+
Sękowska Ewa urlop macierzyński
+
Sarnowska Justyna język angielski
+
Sarnowski Zbigniew wychowanie fizyczne
+
Sawicka Anna chemia
+
Sitnik Dariusz wychowanie fizyczne
+
Sławińska Bożena chemia
+
Smolarska Anna zajęcia techniczne, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
+
Smułkowska Katarzyna fizyka
+
Szczegielniak Grażyna matematyka
+
Traczyk Tomasz informatyka
+
Grażyna Tulińska język polski
+
Wasilewski Zbigniew wychoiwanie fizyczne, zajęcia artystyczne, plastyka
+
 
Włodarska Anna język polski
 
Włodarska Anna język polski
 
Włodarski Jacek muzyka, zajęcia artystyczne, religia
 
Włodarski Jacek muzyka, zajęcia artystyczne, religia
 
Włodarski Marcin język polski, wychowawca świetlicy
 
Włodarski Marcin język polski, wychowawca świetlicy
Woronko Iwona urlop macierzyński
+
 
Zielińska Agnieszka pedagog szkolny
+
 
Zieliński Jan
 
Zieliński Jan
 
historia, wos, wych. do życia w rodzinie
 
historia, wos, wych. do życia w rodzinie

Wersja z 13:38, 18 paź 2014

Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Piastowska 5, 14-240 Susz
Patron: Kawaleria Polska


Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimazjum jest mgr Janina Kaniecka

Historia

...

Cele i zadania

W zakresie nauczania, jako specyficznego zadania szkoły, Gimnazjum zapewnia uczniom w szczególności:

1.Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2.Poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3.Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4.Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);

5.Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6.Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7.Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8.Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej." (Statut Szkoły, 2010)

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Piotrowski Ryszard, Piotrowska Maria, Smolarska Anna
 • chemia - Sawicka Anna, Sławińska Bożena
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Smolarska Anna
 • fizyka - Kaniecka Janina, Matyka Jarosław, Smułkowska Katarzyna
 • geografia - Prus Izabela, Rosiak Łukasz
 • historia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
 • informatyka - Michałowski Mariusz, Traczyk Tomasz
 • j. angielski - Miąskowska Małgorzata, Sarnowska Justyna
 • j. polski - Paliński Włodzimierz, Ryszka Elżbieta, Grażyna Tulińska
 • j. niemiecki - Cieplak Justyna, Licznerska Dorota
 • matematyka - Dankowska Elżbieta, Długaszek Wiesława, Jabłońska Katarzyna, Matyka Jarosław, Szczegielniak Grażyna
 • religia - Pyrzanowska Bogumiła, ks. Piotr Radomski
 • wych. do życia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
 • wych. fizyczne - Furmański Krzysztof, Michałowski Mariusz, Sarnowski Zbigniew, Sitnik Dariusz, Wasilewski Zbigniew
 • wos - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
 • zaj. techniczne - Smolarska Anna


język polski wychoiwanie fizyczne, zajęcia artystyczne, plastyka Włodarska Anna język polski Włodarski Jacek muzyka, zajęcia artystyczne, religia Włodarski Marcin język polski, wychowawca świetlicy

Zieliński Jan historia, wos, wych. do życia w rodzinie

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...