Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 40: Linia 40:
 
* fizyka - Kaniecka Janina, Matyka Jarosław, Smułkowska Katarzyna
 
* fizyka - Kaniecka Janina, Matyka Jarosław, Smułkowska Katarzyna
 
* geografia - Prus Izabela, Rosiak Łukasz  
 
* geografia - Prus Izabela, Rosiak Łukasz  
* historia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
+
* historia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 
* informatyka - Michałowski Mariusz, Traczyk Tomasz
 
* informatyka - Michałowski Mariusz, Traczyk Tomasz
 
* j. angielski - Miąskowska Małgorzata, Sarnowska Justyna
 
* j. angielski - Miąskowska Małgorzata, Sarnowska Justyna
* j. polski - Paliński Włodzimierz, Ryszka Elżbieta, Grażyna Tulińska
+
* j. polski - Paliński Włodzimierz, Ryszka Elżbieta, Grażyna Tulińska, Włodarska Anna, Włodarski Marcin
 
* j. niemiecki - Cieplak Justyna, Licznerska Dorota
 
* j. niemiecki - Cieplak Justyna, Licznerska Dorota
 
* matematyka - Dankowska Elżbieta, Długaszek Wiesława, Jabłońska Katarzyna, Matyka Jarosław, Szczegielniak Grażyna
 
* matematyka - Dankowska Elżbieta, Długaszek Wiesława, Jabłońska Katarzyna, Matyka Jarosław, Szczegielniak Grażyna
* religia - Pyrzanowska Bogumiła, ks. Piotr Radomski
+
* muzyka - Włodarski Jacek
* wych. do życia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
+
* plastyka - Wasilewski Zbigniew
 +
* religia - Pyrzanowska Bogumiła, ks. Piotr Radomski, Włodarski Jacek
 +
* wych. do życia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 
* wych. fizyczne - Furmański Krzysztof, Michałowski Mariusz, Sarnowski Zbigniew, Sitnik Dariusz, Wasilewski Zbigniew
 
* wych. fizyczne - Furmański Krzysztof, Michałowski Mariusz, Sarnowski Zbigniew, Sitnik Dariusz, Wasilewski Zbigniew
* wos - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
+
* wos - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 +
* zaj. artystyczne - Wasilewski Zbigniew, Włodarski Jacek
 
* zaj. techniczne - Smolarska Anna
 
* zaj. techniczne - Smolarska Anna
 
 
język polski
 
wychoiwanie fizyczne, zajęcia artystyczne, plastyka
 
Włodarska Anna język polski
 
Włodarski Jacek muzyka, zajęcia artystyczne, religia
 
Włodarski Marcin język polski, wychowawca świetlicy
 
 
Zieliński Jan
 
historia, wos, wych. do życia w rodzinie
 
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==

Wersja z 13:42, 18 paź 2014

Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Piastowska 5, 14-240 Susz
Patron: Kawaleria Polska


Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimazjum jest mgr Janina Kaniecka

Historia

...

Cele i zadania

W zakresie nauczania, jako specyficznego zadania szkoły, Gimnazjum zapewnia uczniom w szczególności:

1.Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2.Poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3.Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4.Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);

5.Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6.Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7.Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8.Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej." (Statut Szkoły, 2010)

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Piotrowski Ryszard, Piotrowska Maria, Smolarska Anna
 • chemia - Sawicka Anna, Sławińska Bożena
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Smolarska Anna
 • fizyka - Kaniecka Janina, Matyka Jarosław, Smułkowska Katarzyna
 • geografia - Prus Izabela, Rosiak Łukasz
 • historia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 • informatyka - Michałowski Mariusz, Traczyk Tomasz
 • j. angielski - Miąskowska Małgorzata, Sarnowska Justyna
 • j. polski - Paliński Włodzimierz, Ryszka Elżbieta, Grażyna Tulińska, Włodarska Anna, Włodarski Marcin
 • j. niemiecki - Cieplak Justyna, Licznerska Dorota
 • matematyka - Dankowska Elżbieta, Długaszek Wiesława, Jabłońska Katarzyna, Matyka Jarosław, Szczegielniak Grażyna
 • muzyka - Włodarski Jacek
 • plastyka - Wasilewski Zbigniew
 • religia - Pyrzanowska Bogumiła, ks. Piotr Radomski, Włodarski Jacek
 • wych. do życia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 • wych. fizyczne - Furmański Krzysztof, Michałowski Mariusz, Sarnowski Zbigniew, Sitnik Dariusz, Wasilewski Zbigniew
 • wos - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 • zaj. artystyczne - Wasilewski Zbigniew, Włodarski Jacek
 • zaj. techniczne - Smolarska Anna


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...