Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Piastowska 5, 14-240 Susz
Patron: Kawaleria Polska


Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimazjum jest mgr Janina Kaniecka

Historia

...

Cele i zadania

W zakresie nauczania, jako specyficznego zadania szkoły, Gimnazjum zapewnia uczniom w szczególności:

1.Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2.Poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3.Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4.Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);

5.Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6.Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7.Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8.Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej." (Statut Szkoły, 2010)

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Piotrowski Ryszard, Piotrowska Maria, Smolarska Anna
 • chemia - Sawicka Anna, Sławińska Bożena
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Smolarska Anna
 • fizyka - Kaniecka Janina, Matyka Jarosław, Smułkowska Katarzyna
 • geografia - Prus Izabela, Rosiak Łukasz
 • historia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
 • informatyka - Michałowski Mariusz, Traczyk Tomasz
 • j. angielski - Miąskowska Małgorzata, Sarnowska Justyna
 • j. polski - Paliński Włodzimierz, Ryszka Elżbieta, Grażyna Tulińska
 • j. niemiecki - Cieplak Justyna, Licznerska Dorota
 • matematyka - Dankowska Elżbieta, Długaszek Wiesława, Jabłońska Katarzyna, Matyka Jarosław, Szczegielniak Grażyna
 • religia - Pyrzanowska Bogumiła, ks. Piotr Radomski
 • wych. do życia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
 • wych. fizyczne - Furmański Krzysztof, Michałowski Mariusz, Sarnowski Zbigniew, Sitnik Dariusz, Wasilewski Zbigniew
 • wos - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz
 • zaj. techniczne - Smolarska Anna


język polski wychoiwanie fizyczne, zajęcia artystyczne, plastyka Włodarska Anna język polski Włodarski Jacek muzyka, zajęcia artystyczne, religia Włodarski Marcin język polski, wychowawca świetlicy

Zieliński Jan historia, wos, wych. do życia w rodzinie

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...