Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Piastowska 5, 14-240 Susz
Patron: Kawaleria Polska


Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimazjum jest mgr Janina Kaniecka

Historia

...

Cele i zadania

W zakresie nauczania, jako specyficznego zadania szkoły, Gimnazjum zapewnia uczniom w szczególności:

1.Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2.Poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3.Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4.Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);

5.Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6.Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7.Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8.Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej." (Statut Szkoły, 2010)

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Piotrowski Ryszard, Piotrowska Maria, Smolarska Anna
 • chemia - Sawicka Anna, Sławińska Bożena
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Smolarska Anna
 • fizyka - Kaniecka Janina, Matyka Jarosław, Smułkowska Katarzyna
 • geografia - Prus Izabela, Rosiak Łukasz
 • historia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 • informatyka - Michałowski Mariusz, Traczyk Tomasz
 • j. angielski - Miąskowska Małgorzata, Sarnowska Justyna
 • j. polski - Paliński Włodzimierz, Ryszka Elżbieta, Grażyna Tulińska, Włodarska Anna, Włodarski Marcin
 • j. niemiecki - Cieplak Justyna, Licznerska Dorota
 • matematyka - Dankowska Elżbieta, Długaszek Wiesława, Jabłońska Katarzyna, Matyka Jarosław, Szczegielniak Grażyna
 • muzyka - Włodarski Jacek
 • plastyka - Wasilewski Zbigniew
 • religia - Pyrzanowska Bogumiła, ks. Piotr Radomski, Włodarski Jacek
 • wych. do życia - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 • wych. fizyczne - Furmański Krzysztof, Michałowski Mariusz, Sarnowski Zbigniew, Sitnik Dariusz, Wasilewski Zbigniew
 • wos - Palińska Jolanta, Rykaczewska Dorota, Rykaczewski Grzegorz, Zieliński Jan
 • zaj. artystyczne - Wasilewski Zbigniew, Włodarski Jacek
 • zaj. techniczne - Smolarska Anna


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...