Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Burkacie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Burkacie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Burkat 46, 13-200 Działdowo
Patron: Kazimierz Górski


Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Burkacie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Małgorzata Lorkowska.

O szkole

Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Burkacie umożliwia podjęcie nauki uczniom zamieszkałym w 18 okolicznych wsiach. Budynek szkolny i jego wyposażenie (np. hala sportowa, pracownia komputerowa)czynią szkołę bezpieczną i sprzyjają realizacji zadań stojących przed nią zadań.

Cele i zadania

"*Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.

 • Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach" (Statut Gimnazjum, 2013).


Kadra pedagogiczna

 • biologia- mgr Witold Kuskowski
 • chemia- mgr Witold Kuskowski
 • edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Ewa Chilińska
 • fizyka - mgr Witold Kuskowski
 • geografia - mgr Maria Beata Krauze
 • historia - mgr Beata Czajkowska
 • informatyka - mgr Alicja Świdecka, mgr Alicja Dobrosielska
 • j. angielski - mgr Magdalena Przybyszewska
 • j. polski - mgr Julita Bońkowska, mgr Maria Beata Krauze
 • j. niemiecki - mgr Monka Kreft
 • j. rosyjski -
 • matematyka - mgr Alicja Świdecka, mgr Alicja Dobrosielska
 • muzyka - mgr Grzegorz Wadecki
 • plastyka- mgr Grzegorz Wadecki
 • religia - mgr Joanna Jarzynka-Chmielewska
 • technika - mgr Alicja Świdecka
 • wos. - mgr Beata Czajkowska
 • wżr - mgr Beata Czajkowska
 • wych. fizyczne - mgr Małgorzata Ulatowska, mgr Grzegorz Efczyński


Osiągnięcia

"*Absolwent Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Burkacie to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • swoim postępowaniem dąży do prawd;
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych;
 • posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi;
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów;
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.


Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Mała ojczyzna - wspólna sprawa". Szkoła realizuje także dwuletni projekt edukacyjny "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej".

Bibliografia


gm[14.10.2014]