Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 10: Linia 10:
 
}}
 
}}
  
''' Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie i nosi pełna nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie Publiczne Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Rynie. Dyrektorem jest mgr [[Krzysztof Cybul]]<br/>
+
''' Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie i nosi pełna nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie Publiczne Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Rynie. Dyrektorem jest mgr [[Krzysztof Cybul]]
== Historia ==
+
 
...
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum  
+
" Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:
w szczególności:
+
* Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły ...  
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania  
+
* Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach średnich.
świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
+
* Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych
+
* Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
przedmiotów obowiązkowych,
+
* Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy
+
* Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny...
w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień
+
* Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
w kierowaniu własnym rozwojem,
+
* Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno –
c) organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli taka jest
+
Pedagogiczną.
prowadzona.  
+
* Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
2) Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w ponadgimnazjalnych  
+
* Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
szkołach średnich.
+
* Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej ... (Statut Gimnazjum, 2009).
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad  
+
określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów  
+
poprzez:
+
a) ścisłą współpracę z rodzicami,
+
b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
+
c) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
+
d) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
+
4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości  
+
gimnazjum.
+
5) Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
+
6) Kształtuje poc
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Linia 61: Linia 49:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
...
+
Uczniowie gimnazjum odnoszą znaczące wyniki w konkursach przedmiotowych (Marek Lenczewski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii; Anna Buczel - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego), działalności artystycznej i sportowej (mistrzowie Powiatu [[Giżycko|Giżyckiego]] w piłce nożnej).
<br/>
+
== Absolwenci ==
+
...
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
...
+
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie działa Koło miłośników dwóch kółek. Opiekunami Koła są: Jolanta Przymorska, Bożena Winiarz i Joanna Kryńska –Cieśla.  
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 09:34, 26 paź 2014

Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 2008
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul Hanki Sawickiej 8a, 11-520 Ryn
Patron: Konstanty Ildefons Gałczyński


Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie i nosi pełna nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie Publiczne Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Rynie. Dyrektorem jest mgr Krzysztof Cybul


Cele i zadania

" Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły ...
 • Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach średnich.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 • Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny...
 • Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
 • Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno –

Pedagogiczną.

 • Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 • Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej ... (Statut Gimnazjum, 2009).


Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr Jolanta Przymorska
 • chemia - mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska, mgr inż Elżbieta Miłosz, mgr inż. Marcin Żakiewicz
 • edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Elżbieta Rudnik
 • fizyka - mgr inż. Zbigniew Bawół, mgr inż Elżbieta Miłosz
 • geografia - mgr Elżbieta Laskowska
 • historia - mgr Krystyna Wójcik, mgr Teresa Jankowska
 • informatyka - mgr inż. Zbigniew Bawół, mgr inż. Marcin Żakiewicz, mgr Elżbieta Rajcow
 • j. angielski - mgr Andrzej Pelc, mgr Dorota Majkowska
 • j. polski - mgr Barbara Budna, mgr Małgorzata Buczyńska
 • j. niemiecki - mgr Joanna Kryńska-Cieśla
 • matematyka - mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska, mgr Krystyna Wójcik
 • plastyka - mgr Elżbieta Rudnik
 • religia - mgr Renata Jodko
 • technika - mgr inż. Zbigniew Bawół
 • wos. - mgr Elżbieta Laskowska
 • wych. do życia w rodzinie - mgr Lilla Jabłońska
 • wych. fizyczne - mgr inż Elżbieta Miłosz, mgr Andrzej Koleśnik -
 • zajęcia artystyczne - mgr Elżbieta Rudnik


Osiągnięcia

Uczniowie gimnazjum odnoszą znaczące wyniki w konkursach przedmiotowych (Marek Lenczewski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii; Anna Buczel - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego), działalności artystycznej i sportowej (mistrzowie Powiatu Giżyckiego w piłce nożnej).

Ciekawostki

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie działa Koło miłośników dwóch kółek. Opiekunami Koła są: Jolanta Przymorska, Bożena Winiarz i Joanna Kryńska –Cieśla.

Bibliografia


Gm[26.10.2014]