Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 2008
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul Hanki Sawickiej 8a, 11-520 Ryn
Patron: Konstanty Ildefons Gałczyński


Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie i nosi pełna nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie Publiczne Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Rynie. Dyrektorem jest mgr Krzysztof Cybul

Historia

...

Cele i zadania

Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności: 1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez: a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem, c) organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli taka jest prowadzona. 2) Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach średnich. 3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez: a) ścisłą współpracę z rodzicami, b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych, c) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych, d) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. 4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum. 5) Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny. 6) Kształtuje poc

Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr Jolanta Przymorska
 • chemia - mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska, mgr inż Elżbieta Miłosz, mgr inż. Marcin Żakiewicz
 • edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Elżbieta Rudnik
 • fizyka - mgr inż. Zbigniew Bawół, mgr inż Elżbieta Miłosz
 • geografia - mgr Elżbieta Laskowska
 • historia - mgr Krystyna Wójcik, mgr Teresa Jankowska
 • informatyka - mgr inż. Zbigniew Bawół, mgr inż. Marcin Żakiewicz, mgr Elżbieta Rajcow
 • j. angielski - mgr Andrzej Pelc, mgr Dorota Majkowska
 • j. polski - mgr Barbara Budna, mgr Małgorzata Buczyńska
 • j. niemiecki - mgr Joanna Kryńska-Cieśla
 • matematyka - mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska, mgr Krystyna Wójcik
 • plastyka - mgr Elżbieta Rudnik
 • religia - mgr Renata Jodko
 • technika - mgr inż. Zbigniew Bawół
 • wos. - mgr Elżbieta Laskowska
 • wych. do życia w rodzinie - mgr Lilla Jabłońska
 • wych. fizyczne - mgr inż Elżbieta Miłosz, mgr Andrzej Koleśnik -
 • zajęcia artystyczne - mgr Elżbieta Rudnik


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[26.10.2014]