Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 2008
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul Hanki Sawickiej 8a, 11-520 Ryn
Patron: Konstanty Ildefons Gałczyński


Publiczne Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Rynie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie i nosi pełną nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie Publiczne Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Rynie. Dyrektorem jest mgr Krzysztof Cybul


Cele i zadania

" Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły ...
 • Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach średnich.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 • Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny...
 • Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
 • Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno –

Pedagogiczną.

 • Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 • Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej ... (Statut Gimnazjum, 2009).


Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr Jolanta Przymorska
 • chemia - mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska, mgr inż Elżbieta Miłosz, mgr inż. Marcin Żakiewicz
 • edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Elżbieta Rudnik
 • fizyka - mgr inż. Zbigniew Bawół, mgr inż Elżbieta Miłosz
 • geografia - mgr Elżbieta Laskowska
 • historia - mgr Krystyna Wójcik, mgr Teresa Jankowska
 • informatyka - mgr inż. Zbigniew Bawół, mgr inż. Marcin Żakiewicz, mgr Elżbieta Rajcow
 • j. angielski - mgr Andrzej Pelc, mgr Dorota Majkowska
 • j. polski - mgr Barbara Budna, mgr Małgorzata Buczyńska
 • j. niemiecki - mgr Joanna Kryńska-Cieśla
 • matematyka - mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska, mgr Krystyna Wójcik
 • plastyka - mgr Elżbieta Rudnik
 • religia - mgr Renata Jodko
 • technika - mgr inż. Zbigniew Bawół
 • wos. - mgr Elżbieta Laskowska
 • wych. do życia w rodzinie - mgr Lilla Jabłońska
 • wych. fizyczne - mgr inż Elżbieta Miłosz, mgr Andrzej Koleśnik -
 • zajęcia artystyczne - mgr Elżbieta Rudnik


Osiągnięcia

Uczniowie gimnazjum odnoszą znaczące wyniki w konkursach przedmiotowych (Marek Lenczewski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii; Anna Buczel - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego), działalności artystycznej i sportowej (mistrzowie Powiatu Giżyckiego w piłce nożnej).

Ciekawostki

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie działa Koło miłośników dwóch kółek. Opiekunami Koła są: Jolanta Przymorska, Bożena Winiarz i Joanna Kryńska –Cieśla.

Bibliografia


Gm[26.10.2014]