Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 11-500 Giżycko, Bystry 1i
Patron: Mikołaj Kopernik


Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Anna Dworak..


Cele i zadania

"Głównymi celami szkoły jest:

 • prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 • dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
 • przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 • realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju".( Statut Gimnazjum


Kadra pedagogiczna

 • mgr Mariola Ostrowska - j.polski, biblioteka
 • mgr Małgorzata Cybulska - historia, WOS, WDŻ, zajęcia artystyczne
 • mgr Agnieszka Żyworonek - j.angielski, EDB
 • mgr Irena Kurzynowska - j. niemiecki
 • mgr Lilla Jankowska - matematyka, geografia
 • mgr Marzanna Ksieniewicz- informatyka, fizyka, zajęcia techniczne
 • mgr Marzena Rzeczycka - biologia, chemia,
 • mgr Szymon Jabłoński - w-f
 • mgr Mariola Chełkowska- religia, muzyka
 • mgr Alina Ożańska - pedagog, doradca zawodowy


Osiągnięcia

Gimnazjum może się poszczycić licznymi sukcesami, takim jak np.:

 • certyfikat „Szkoła z klasą”,
 • uczniowie uczestniczą Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.
 • uczniowie uczestniczą w Europejskim Konkursie Matematycznym „Kangur”,
 • uczniowie są finalistami i laureatami konkursów: „Jantar”, „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, Festiwali Piosenkarskich na szczeblu rejonowych,
 • uczniowie są Wicemistrzami Powiatu Giżyckiego w Piłce Nożnej i zajmują wysokie pozycje w Powiatowych Biegach Przełajowych oraz innych turniejach sportowych.


Ciekawostki

Gimnazjum współuczestniczy w projektach unijnych „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” i współuczestniczy "SORE działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim".

Bibliografia


Gm[26.10.2014]