Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 12: Linia 12:
 
''' Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Zbigniew Biegański]]<br/>
 
''' Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Zbigniew Biegański]]<br/>
 
== Historia ==
 
== Historia ==
Publiczne Gimnazjum w [[Miłomłyn|Miłomłynie]] powstało w 1999 roku w budynku szkoły miejskiej z 1867 roku. W 1945 roku budynek uległ uszkodzeniu, zniszczony został dach i drugie piętro. Po wojnie w wyremontowanym budynku mieściła się ośmioklasowa szkoła gminna, a następnie Zespół Szkół  (szkoła podstawowa i gimnazjum), którego dyrektorem został [[J. Jankowski]]. W roku szkolnym 2001/2002 nastąpiło rozdzielenie placówek. Funkcję Dyrektora Gimnazjum powierzono [[Lidii Drutel]]. 31 maja 2006 roku Gimnazjum otrzymało imię Ziemi Warmińskiej i sztandar.  
+
Publiczne Gimnazjum w [[Miłomłyn|Miłomłynie]] powstało w 1999 roku w budynku szkoły miejskiej z 1867 roku. W 1945 roku budynek uległ uszkodzeniu, zniszczony został dach i drugie piętro. Po wojnie w wyremontowanym budynku mieściła się ośmioklasowa szkoła gminna, a następnie Zespół Szkół  (szkoła podstawowa i gimnazjum), którego dyrektorem został [[J. Jankowski]]. W roku szkolnym 2001/2002 nastąpiło rozdzielenie placówek. Funkcję Dyrektora Gimnazjum powierzono [[Lidii Drutel]]. 31 maja 2006 roku Gimnazjum otrzymało imię Ziemi Warmińskiej i sztandar. Gimnazjum dysponuje pracowniami przedmiotowymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką.
 +
<br/>
 +
== Misja szkoły ==
 +
"We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 +
* Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
 +
* Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
 +
* Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
 +
* Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
 +
* Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły". (Dokumenty szkolne Misja szkoły i model absolwenta".
  
Gimnazjum dysponuje pracowniami przedmiotowymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką.
+
<br/>
+
== Cele i zadania ==
+
...
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Linia 26: Linia 31:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Absolwenci ==
 
== Absolwenci ==
...
+
Według społeczności absolwent Publicznego Gimnazjum  im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie to:
 +
* obywatel Europy XXI wieku
 +
* obywatel, który zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu,
 +
* człowiek umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myślący, umiejący skutecznie się porozumiewać, stale się uczyć i doskonalić, planować swoją  pracę  i ją  organizować,
 +
* człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista,
 +
* człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. ((Dokumenty szkolne Misja szkoły i model absolwenta)
 
<br/>
 
<br/>
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==

Wersja z 12:15, 26 paź 2014

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Pasłęcka 15, 14 - 140 Miłomłyn
Patron: Ziemia Mazurska


Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Zbigniew Biegański

Historia

Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie powstało w 1999 roku w budynku szkoły miejskiej z 1867 roku. W 1945 roku budynek uległ uszkodzeniu, zniszczony został dach i drugie piętro. Po wojnie w wyremontowanym budynku mieściła się ośmioklasowa szkoła gminna, a następnie Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), którego dyrektorem został J. Jankowski. W roku szkolnym 2001/2002 nastąpiło rozdzielenie placówek. Funkcję Dyrektora Gimnazjum powierzono Lidii Drutel. 31 maja 2006 roku Gimnazjum otrzymało imię Ziemi Warmińskiej i sztandar. Gimnazjum dysponuje pracowniami przedmiotowymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką.

Misja szkoły

"We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

  • Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
  • Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
  • Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
  • Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
  • Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły". (Dokumenty szkolne Misja szkoły i model absolwenta".Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

Według społeczności absolwent Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie to:

  • obywatel Europy XXI wieku
  • obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu,
  • człowiek umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myślący, umiejący skutecznie się porozumiewać, stale się uczyć i doskonalić, planować swoją pracę i ją organizować,
  • człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista,
  • człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. ((Dokumenty szkolne Misja szkoły i model absolwenta)


Ciekawostki

Gimnazjum posiada od 2007 roku regionalną izbę, mazurską, z takimi eksponatami jak: stare meble, narzędzia rolnicze, sprzęty gospodarstwa domowego. Uczniowie wraz z nauczycielami pracują nad ich renowacją.

Bibliografia


Gm[26.10.2014]