Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Pasłęcka 15, 14 - 140 Miłomłyn
Patron: Ziemia Mazurska

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Zbigniew Biegański

Historia

Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie powstało w 1999 roku w budynku szkoły miejskiej z 1867 roku. W 1945 roku budynek uległ uszkodzeniu, zniszczony został dach i drugie piętro. Po wojnie w wyremontowanym budynku mieściła się ośmioklasowa szkoła gminna, a następnie Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), którego dyrektorem został J. Jankowski.

W roku szkolnym 2001/2002 nastąpiło rozdzielenie placówek. Funkcję Dyrektora Gimnazjum powierzono Lidii Drutel. 31 maja 2006 roku Gimnazjum otrzymało imię Ziemi Warmińskiej i sztandar. Gimnazjum dysponuje pracowniami przedmiotowymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, biblioteką.

Misja szkoły

W dokumentach szkolnych określających misję szkoły i model absolwenta czytamy: "We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

  • Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
  • Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
  • Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
  • Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
  • Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich "klientów" szkoły".

Kadra pedagogiczna

Teresa Biegańska, Krzysztof Biegański, Zbigniew Biegański, Bartosz Boruczkowski, Mariola Bukowska, Lucyna Burkiewicz, Marcin Gołębiewski, Małgorzata Joniec, Beata Klecha, Małgorzata Kowalczyk, Alina Król, Joanna Królikowska, Andrzej Krzykowski, Elżbieta Malinowska, Michał Paczkowski, ks. Waldemar PrangKrystyna Rosińska, Jadwiga Rutkowska, Michał Siwkowski, Dorota Wawrowska

Osiągnięcia

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie osiągają wysokie wyniki w nauce, działalności artystycznej i sportowej.

Absolwenci

Według społeczności absolwent Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie to:

  • obywatel Europy XXI wieku
  • obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu
  • człowiek umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myślący, umiejący skutecznie się porozumiewać, stale się uczyć i doskonalić, planować swoją pracę i ją organizować
  • człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista
  • człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. ((Dokumenty szkolne Misja szkoły i model absolwenta)


Ciekawostki

Gimnazjum posiada od 2007 roku regionalną izbę, mazurską, z takimi eksponatami jak: stare meble, narzędzia rolnicze, sprzęty gospodarstwa domowego. Uczniowie wraz z nauczycielami pracują nad ich renowacją.

Bibliografia

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie[26.10.2014]