Publiczne Gimnazjum w Kiwitach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Kiwitach Publiczne Gimnazjum w Kiwitach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Kiwity 63A, 11-106 Kiwity


Zespół Szkół w Kiwitach Publiczne Gimnazjum w Kiwitach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Zespołu Szkół jest Irena Borsuk .

Historia

...

Cele i zadania

"Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Realizacja celów i zadań opiera się również na programie wychowawczym i programie profilaktyki, który dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:

 • umożliwia uczniom aktywny rozwój wszystkich sfer osobowości, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia gimnazjum i wejścia na kolejne etapy kształcenia,
 • przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
 • uczy rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji tych wartości,
 • przygotowuje uczniów do budowy koncepcji swojego życia i realizacji swoich celów,
 • wdraża ich do samodzielności,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia - naukowe, sportowe, artystyczne,
 • uczy miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kultury i sztuki przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata,
 • rozwija u uczniów wrażliwość na problemy środowiska przyrodniczego oraz inspiruje do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody,
 • zapoznaje uczniów ze środowiskiem lokalnym oraz umożliwia udział w jego życiu kulturalnym, przyrodniczym i społecznym,
 • wspiera oddziaływania wychowawcze rodziców oraz przekazuje im niezbędną wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy i agresji.
 • umożliwia się uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia ... ". (Statut Gimnazjum, 2014)


Kadra pedagogiczna

 • biologia - Dorota Jagielska
 • chemia - Dorota Jagielska
 • fizyka - Marek Gągała
 • geografia - Krzysztof Tusiński
 • historia - Jerzy Burza
 • informatyka - Marek Gągała
 • j. angielski - Krzysztof Kalwasiński
 • j. polski - Edyta Wlazło, Krystyna Dajnowska
 • j. rosyjski - Sylwia Orszewska
 • matematyka - Mariola Pozarzycka
 • pedagog- Aleksandra Bilicka
 • religia - Izabella Mieczkowska
 • sztuka - Bożena Pelik-Ogonowska
 • technika - Jolanta Rynkiewicz
 • wos. - Jerzy Burza
 • wych. fizyczne - Dorota Jagielska, Paweł Wasilewski


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum osiągają znaczące wyniki w dydaktyce, działalności sportowej i artystycznej.

Ciekawostki

W Gimnazjum działają: Koło teatralne (opiekun Krystyna Dajnowska), Koło dziennikarskie (opiekun - Edyta Wlazło), Koło matematyczne (opiekun - Mariola Pozarzycka), Koło sportowe (opiekun -Dorota Jagielska), Zapasy, Sumo (opiekun - Paweł Wasilewski), Koło muzyczne (opiekun - Bożena Pelik - Ogonowska).

Bibliografia


Gm [25.10.2014]