Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul.Witosa 6, 19-420 Kowale Oleckie


Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest Renata Worobiej - Lewińska.

Historia

...

Cele i zadania

"* Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

 • Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach". (Statut Gimnazjum, 2010)


Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr Teresa Gryncewicz
 • chemia - mgr Renata Worobiej - Lewińska
 • edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Karol Szyłkiewicz
 • fizyka - mgr Janusz Fiertek
 • geografia - mgr Małgorzata Babiarz
 • historia - mgr Andrzej Szcześniak
 • informatyka - mgr Janusz Fiertek
 • j. angielski - mgr Kozic Beata
 • j. polski - mgr Zbigniew Sieńko, mgr Ewa Urbanowicz
 • j. rosyjaki - mgr Teresa Hołubowicz
 • matematyka - mgr Renata Worobiej - Lewińska, mgr Agnieszka Popczyńska
 • muzyka - mgr Ewa Naruszewicz,
 • pedagog - mgr Ewa Bobowicz
 • plastyka - mgr Ewa Naruszewicz,
 • religia - ks. Karol Nowikowski
 • technika - mgr Janusz Fiertek
 • wos. - mgr Andrzej Szcześniak
 • wych. do życia w rodzinie - mgr Kozic Beata
 • wych. fizyczne - mgr Małgorzata Babiarz, mgr Karol Szyłkiewicz
 • zajęcia artystyczne - mgr Teresa Gryncewicz


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[25.10.2014]