Publiczne Gimnazjum w Prostkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum w Prostkach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 19-335 Prostki ul. Szkolna 9
Patron: ...Opcjonalne...


Publiczne Gimnazjum w Prostkach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Marek Duchnowski.

Historia

Gimnazjum powstało w wyniku reformy oświaty w 1999 roku. Pod okiem pierwszej dyrektor szkoły pani mgr Marii Koszczuk i kadry pedagogicznej, naukę rozpoczęło 120 uczniów w 5 oddziałach.

Szkoła swoją działalność zaczęła w budynku pochodzącym z 1929 roku, który mieści się przy ulicy 1 Maja 19 w Prostkach. Uczniom przekazano do dyspozycji 9 sal lekcyjnych, które były systematycznie wyposażane w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy.

W 2001 roku dyrektorem placówki został mgr Janusz Dariusz Krause, za którego kadencji w 2003 roku zaczęto budować nowe gimnazjum przy ulicy Szkolnej 9 w Prostkach. Prace ukończono w roku następnym.

Uroczystość oddania budynku Publicznego Gimnazjum w Prostkach do użytku odbyło się 4 września 2004 roku.

W 2009 roku przy naszej szkole zostało wybudowane boisko sportowe „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

W 2012 roku dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Prostkach został mgr Marek Duchnowski, który jest obecnym dyrektorem placówki.

Cele i zadania

"PG w Prostkach realizuje cele i zadania określone w: 1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i innych aktach prawnych; 2) Konwencji o Prawach Dziecka; 3) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 4) Programach PG w Prostkach; 5) Programach PG w Prostkach".(Statut Gimnazjum, 2014)


Kadra pedagogiczna

 • biologia - Marzanna Sobolewska
 • chemia - Marzanna Sobolewska, Oliwia Lasota chemia

Mariola Jasińska

 • edukacja dla bezpieczeństwa - Małgorzata Dąbkowska
 • fizyka - Anna Fidura-Syłak
 • geografia - Barbara Kamińska, Renata Kozikowska
 • historia - Rafał Wilczewski, Paweł Janukiewicz, Barbara Kamińska
 • informatyka - Anna Fidura-Syłak
 • j. angielski - Anna Modzelewska, Anna Surawska
 • j. polski - Katarzyna Zwieczorowska, Iwona Sztachelska, Kamila Mołs
 • j. rosyjski - Anna Ponichtera
 • matematyka - Krystyna Fedor
 • muzyka - Barbara Orłowska
 • plastyka
 • religia - Katarzyna Kozikowski, ks. Maciej Nowalski
 • zajęcia techniczne - Krzysztof Kurowski
 • wos - Paweł Janukiewicz
 • wych. do zycia w rodzinie - Marzanna Sobolewska
 • wych. fizyczne - Magdalena Święcińska, Jakub Lasota
 • zajęcia artystyczne - Emilia Tabak-Sulewska


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[26.10.2014]