Publiczne Gimnazjum w Prostkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum w Prostkach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 19-335 Prostki ul. Szkolna 9


Publiczne Gimnazjum w Prostkach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Marek Duchnowski.

Historia

Publiczne Gimnazjum w Prostkach powstało w 1999 roku, w budynku przy ulicy 1 Maja 19, z 1929 roku. Naukę rozpoczęło 120 uczniów w 5 oddziałach. Funkcję dyrektora powierzono początkowo mgr Marii Koszczuk, a następnie mgr Januszowi Dariuszowi Krause. Od 2004 roku Gimnazjum mieści się w nowym budynku przy ulicy Szkolnej 9 w Prostkach,a od 2009 roku dysponuje także boiskiem sportowym w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

Cele i zadania

"PG w Prostkach realizuje cele i zadania określone w: 1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i innych aktach prawnych; 2) Konwencji o Prawach Dziecka; 3) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; 4) Programach PG w Prostkach; 5) Programach PG w Prostkach".(Statut Gimnazjum, 2014)


Kadra pedagogiczna

 • biologia - Marzanna Sobolewska
 • chemia - Marzanna Sobolewska, Oliwia Lasota, Mariola Jasińska
 • edukacja dla bezpieczeństwa - Małgorzata Dąbkowska
 • fizyka - Anna Fidura-Syłak
 • geografia - Barbara Kamińska, Renata Kozikowska
 • historia - Rafał Wilczewski, Paweł Janukiewicz, Barbara Kamińska
 • informatyka - Anna Fidura-Syłak
 • j. angielski - Anna Modzelewska, Anna Surawska
 • j. polski - Katarzyna Zwieczorowska, Iwona Sztachelska, Kamila Mołs
 • j. rosyjski - Anna Ponichtera
 • matematyka - Krystyna Fedor
 • muzyka - Barbara Orłowska
 • religia - Katarzyna Kozikowski, ks. Maciej Nowalski
 • wos - Paweł Janukiewicz
 • wych. do zycia w rodzinie - Marzanna Sobolewska
 • wych. fizyczne - Magdalena Święcińska, Jakub Lasota
 • zajęcia techniczne - Krzysztof Kurowski
 • zajęcia artystyczne - Emilia Tabak-Sulewska


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


Gm[26.10.2014]